Gimnazijos administracijos susitikimas su pirmuoju Gimnazijos Tėvų Parlamento vadovu

Vakar įvyko Gimnazijos administracijos susitikimas su pirmuoju Gimnazijos Tėvų Parlamento vadovu Justinu Vegiu. P. Justinas atsakingas už ryšio tarp gimnazijos mokinių tėvelių ir gimnazijos administracijos, mokytojų, pagalbos specialistų bendravimą geresniems mokinių pasiekimams. Bendravimas apima plačias mokinių ugdymo organizavimo, mokinių pažangumo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo sritis.
Susitikimo metu buvo sutarta, kad gimnazijos personalas ir Tėvų Parlamentas veiks pozityviai komunikuojant ir dalinantis informacija.
Sėkmės Tėvų Parlamentui ir jų vadovui p. Justinui.