7-8 kl. moksleivių darbai

2020-ieji buvo paskelbti Tautodailės metais. Tikėtasi, jog jaunimas bus skatinamas domėtis tautodailės raida, jos šakomis, suvokti tradicinės dailės ir amatų kultūrinę ir meninę vertę. Ta proga šiemet visoje Lietuvoje buvo rengiamos įvairios parodos ir konkursai, rengiamos konferencijos, edukaciniai projektai. Mūsų gimnazijos 7- 8 klasių mokinių darbai. Mokytoja S. Kaziūnaitė

Artėjantys įvykiai