Sausio 13 oji – Atmintis gyva

Sausio 13-osios išvakarėse  susitikime su ateitininkais  kalbėjomės apie Sausio 13-osios įvykius. Pradėjome nuo R. Kalantos 1972 05 14 susideginimo  ir nuolatinio Lietuvos tautos troškimo gyventi laisvoje valstybėje. Kuopos globėja pristatė Povilo Girdenio knygą “Artima praeitis”, kurioje ir rašoma Lietuvos tautoje brandintas laisvės siekis. Po dokumentinio filmo peržiūros, diskusijos metu, dalijomės mintimis ir užplūdusiomis emocijomis.

Deimantės ir Tito mintys: filmas labai patiko. Jo dėka sužinojome naujos informacijos, ko tikrai nesitikėjome. Dar sykį pasišlykštėjome SSSR melu ir supratome, kokie vis gi narsūs, vieningi yra lietuviai. Justei su Patricija filmas irgi pasirodė įdomus. Kaip Lietuva keliavo laisvės link ir kaip Rusija bandė manipuliuoti, atkalbinėti lietuvius…bet mes buvome ir išlikome šaunūs, nepasidavėme!

Kuopos globėja Renata nuvažiavo ir uždegė žvakelę prie Tito Masiulio kapo.

Atmintis gyva. Nepamirškime savo istorijos.

Kuopos globėja Renata Markevičienė