Konferencija „Ateikite kurti, o ne griauti“

Artėjant vasario 16-ajai, jau tradicija organizuoti konferenciją šv. Jono Bosko kuopos ateitininkams. Konferencijos pavadinimas „Ateikite kurti, o ne griauti“ pasirinktas iš ateitininkų metų šūkio „Ateikite kurti“. Konferencijos tikslas paskatinti jaunuosius ateitininkus rinkti medžiagą, rašyti referatus, paruošti skaidres, ar pasidalinti savo talentais bičiulių tarpe. Konferencijoje pranešimus apie kardinolą Vincentą Sladkevičių skaitė Matas. Moksleivio pranešime atsispindėjo kardinolo asmenybės bruožai ir tikėjimo drąsa nepaisant tuometinės sovietų okupacijos. Ateitininkas Donatas skaitė pranešimą apie 1972 metų Kauno pavasario įvykius pristatydamas Vytauto Kaladės kaip pasipriešinimo sovietų okupacijai pavyzdį. Aptarusi lietuvių liaudies kūrybą Miglė pakvietė sudainuoti keletą dainų. Konferencijos atmosfera įgavo kulminaciją išgirdus Adomo liudijimą, esė ištraukos skaitymą. O kuopos pirmininkė Junigeda perskaitė savo, dar rudenį K. Sabaliauskaitės rašinio konkursui rašytą, esė apie laisvę. Lietuvos istorijos žinias pasitikrinome kahoot, kurį sudarė Titas ir Deimantė. O mūsų patys jauniausieji ateitininkai Patricija, Beatričė, Gabija, Rusnė dovanojo eiles, muziką. Konferenciją užbaigėme viešnios Emilijos iš AF padrąsinimu ir palinkėjimu „nebijoti kurti ateities kartu pasikviečiant ir Jėzų“.

Kuopos globėja Renata Markevičienė