Gavėnios mąstymai

2021 metų kovo 19 d. minint šv. Juozapo liturginę šventę 8 b kl. tikybą lankantys mokiniai buvo pakviesti prisijungti prie Kauno rajono švietimo centro tikybos metodinio būrelio organizuojamos veiklos „Gavėnios mąstymai. Kryžiaus kelias“. Kryžiaus kelią vedė tiesiogiai iš Romos prisijungęs kunigas ateitininkas Vincentas Lizdenis. Prieš pradėdama programą svečias papasakojo apie savo pašaukimo kelią, motyvus, kodėl baigęs aukštąją mokyklą dar nebuvo pilnai atradęs savo pašaukimą ir pasirinko kunigystės kelią. Mokiniai turėjo galimybę „eidami“ kryžiaus kelią apmąstyti savo gyvenimą, nesusipratimus, sunkumus, žmones, kurie padeda ar bent jau linki gero. Baigdamas kunigas palinkėjo klausyti sąžinės ir padovanojo dainą, kurią pats atliko akomponuodamas gitara.

Tebūna gavėnios laikas – tai mąstymų kelias vedantis į Prisikėlimo džiaugsmą!

Tikybos mokytoja Renata M.