SVEIKINAME

IIIg kl. mokinė Junigeda Džiautaitė (mokytoja Vita Javorskienė) 28-OJOJE LIETUVOS MOKINIŲ RUSŲ (GIMTOSIOS IR UŽSIENIO) KALBOS OLIMPIADOJE apdovanota LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III laipsnio diplomu bei diplomu už gerą meninį skaitymą.
Didžiuojamės mokine ir ją ruošusia mokytoja.