Atvira integruota tikybos ir lietuvių kalbos pamoka „Jautrios sielos skambus akordas“ (V. Mačernis)

                 Ar gali prašnekinti mokinį Vytauto Mačernio eilės, Šventojo Rašto ištraukos? TAIP. Tą liudija balandžio 30 d. zoom aplinkoje įvykusi atvira integruota tikybos – lietuvių kalbos pamoka septintokams.

                  Sąmoningai pasirinkome laiką prieš motinos dieną, todėl pamoką pradėjome malda už mamas, močiutes, krikšto mamas. Išsakiusios  savo  lūkesčius, pamokos uždavinius ir leidome mokiniams įsigilinti į pateiktus tekstus, suformuluoti teiginius, parinkti juos pagrindžiančias citatas.  Dirbdami grupėse, padėdami vieni kitiems 7 E klasės mokiniai analizavo, kas poetui yra tėviškė, senelė, tikėjimas ir vienatvė.

                  Pamokos kulminacija – mokinio Mato įsijautimas į V. Mačernio sielos gelmes ir perteikta kūrinio „Aš atnešiau jums saulės patekėjimą“ ištrauka. Pamokos temos „Jautrios sielos skambų akordą“ suvirpino alumno Mindaugo Gargaso deklamuojamas eilėraštis „Aš pažinau karalių tavyje“.

                  Dėkojame svečiams, kolegėms, mokiniams, jų tėveliams už kartu kuriamą grožį ir gėrį, už norą prisiliesti prie poeto Vytauto Mačernio kūrybos ir gyvenimo.

Mokytojos Rasa ir Renata