ĮVERTINKIME KAUNO RAJONO VALDŽIOS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBĄ, GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ

Vyksta savivaldybės finansuojamas tyrimas remiantis Savivaldybės strateginio plano nuostatomis. Dalijamės kvietimu užpildyti klausimyną:

Gerbiamieji, mielieji Kauno rajono Gyventojai,

Pradedame mums visiems svarbią GYVENTOJŲ APKLAUSĄ. Vykdome LR Vidaus reikalų ministerijos rekomendaciją dėl Gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indekso nustatymo. Norime išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti savivaldybės administracijos, jos padalinių, tarnybų ir įmonių darbuteikiamomis viešosiomis paslaugomis? Pasisakykite apie visas problemas – viešąjį transportą, sveikatos, socialines, švietimo paslaugas, komunalines paslaugas, teritorijų tvarkymą ir pan.

Gali būti, kad apie JŪSŲ rūpesčius ir problemas atsakingi asmenys pakankamai nežino. Svarbu, kad žmonės išsakytų nuomonę, vertintų, teiktų siūlymus. Mums JŪSŲ nuomonė svarbi. Savivaldybės galios dažnai yra ribotos, visgi turimų galimybių ribose į apklausos rezultatus, gyventojų siūlymus visada siekiama atsižvelgti. Apie numatomas viešųjų paslaugų gerinimo priemones bus informuojama medijose, savivaldybės tinklalapyje.“

 

Klausimyną rasite čia: https://www.factus.lt/survey/index.php?sid=33473&lang=lt