Mokytoja R. Markevičienė skaitė pranešimą tema „Dalykų integracija nuotolinio mokymosi metu“

2021 metų birželio 8 d. Zoom platformoje vyko Šalies mokytojų nuotolinė metodinė – praktinė konferencija „Įgalinanti partnerystė. Šaulių „Romuvos“. Gimnazijos darbo grupė paruošusi konferencijos programą pakvietė apmąstyti mokytojų kolegialaus ryšio prasmę ir būtinybę pedagoginiame darbe. Konferencijoje mokytojai iš visos Respublikos skaitė pranešimus skirtingose darbo grupėse: mokytojas – mokinys, mokytojas – mokytojas, mokykla – tėvai, mokykla – socialiniai partneriai. Pranešimą „Dalykų integracija nuotolinio mokymosi metu“ skaičiau darbo grupėje „Mokytojas – mokytojas: kolegialus ryšys kaip nuotolinis tobulėjimas“.

Šios konferencijos metu praturtėjau ne tik žiniomis, bet įsigilinau, kad veikdama kartu kuriant integruotas – atviras pamokas, veiklas, projektus, popietes, susitikimus sustiprėju pati kaip dalyko mokytoja ir patiriu savo kolegų, ypač socialinių mokslų  kolegų, profesionalumą.

Renata Markevičienė