Piligriminis žygis Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje

Ankstų birželio 10 dienos rytą dešimt šv. Jono Bokso kuopos ateitininkų kartu su kuopos globėja Renata Markevičiene ir istorijos mokytoju Tomu Mikučiu pradėjo dviejų dienų piligriminį žygį maršrutu Aukštieji Kapliai – Šėta – Žeimiai – Vaivadiškiai – Martyniškis – Marvilius – Jonava.

Piligriminę kelionę pradėjome prisimindami Dievo tarnaitę ateitininkę Adelę Dirsytę, jos tėvų tėviškėje, Aukštuosiuose Kapliuose, palydėti Kauno krašto ateitininkų dvasios vado kunigo Nerijaus Pipiro palaiminimu ir padrąsinimu. Rožinio maldos vedini pasiekėme Šėtą. Trumpam sustojome Šėtos Šv. Trejybės bažnyčioje. Istorijos mokytojas Tomas Mikutis vedė edukacinę pamoką apie Šėtos Bažnyčią, aplankėme Adelės Dirsytės tėvų, rezistentų ir kovotojų už Lietuvos nepriklausomybę kapus. Aplankėme Šėtos sinagogą, sustojome prie Kėdainių mūšio vietai pažymėti paminklinio akmens. Istorijos mokytojas patikrino mokinių žinias prie Normainių Baro konfederatų paminklo. Neaplenkėme ir Mitinėniškių ( Montvilų) dvaro. Sunkiausią tos dienos atkarpą Šėta – Žeimiai, esant  26 laipsniams karščio,  įveikėme su daina. 18 val. Žeimių Švč. Mergelės Marijos į Dangų bažnyčioje šventėme atgailos sakramentą, dalyvavome šv. Mišiose. Nakvojome Žeimių mokykloje – daugiafunkciniame centre. Sulaukėme šiltos vakarienės ir nuoširdaus rūpesčio.

Birželio 11 d. rytą pradėjome antros dienos kelią. Ėjome Šv. Jokūbo Kauno kelio atkarpa Kėdainiai – Jonava. Po pietų pasiekėme Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčią. Jonavos šv. Jokūbo bažnyčioje mus pasveikino parapijos klebonas dekanas kun. Virginijus Birjotas. Pakvietė į parapijos namus, padovanojo dėmesį, sudėjo anspaudus į piligrimų pasus. Piligrimystę baigėme bendrais pietumis parapijos salėje. Mokiniai gavo jaunojo ambasadoriaus pažymėjimus.

 

Renata Markevičienė Kunigo Jono Bosko ateitininkų kuopos globėja, VDU UKG tikybos mokytoja

Tomas Mikutis VDU UKG istorijos mokytojas