Antrepreneriškos kartos ugdymui – inovacijų ir verslumo stovykla

Spalio 1 d. gausus būrys III gimnazijos klasės ekonomikos besimokančių mokinių dalyvavo Lietuvos Junior Achievement organizuotoje inovacijų ir verslumo stovykloje „Challenge the Challenge“. Šis praktinio verslumo ugdymo programos Accelerator_x nuotoliniu būdu vykęs renginys – pirmasis žingsnis pradėti ir įkurti jaunąją bendrovę.

Mokiniai, dalyvaudami stovykloje ir spręsdami organizatorių pateiktas užduotis (iššūkius), kūrė savo prekę ar paslaugą, kurią toliau galėtų vystyti įkūrę jaunąją (mokomąją mokinių) bendrovę. Jie, susibūrę į keturias komandas, analizavo 5 organizatorių pateiktus iššūkius. Sprendžiant pirmąją užduotį, teko pasitelkti savo antreprenerišką super-galią ir sugalvoti pateiktos situacijos sprendimą, kaip sumažinti aplinkos taršą. Atliekant antrąją užduotį mokiniai sprendė, kaip technologijų pagalba sumažinti pandemijos laikotarpiu padidėjusį žmonių nerimą. Jiems taip pat reikėjo pasiūlyti sprendimą kaip prisidėti prie tvaraus gamtinių išteklių naudojimo. Sprendžiant ketvirtąjį iššūkį teko sugalvoti, kaip mūsų buityje ar kasdienybėje naudojamas daiktas galėtų būti ne tik prikeltas naujam gyvenimui, bet ir neštų pelną. Dar viena tekusi užduotis – sugalvoti sprendimą, kaip padidinti žmonių skaitmeninį raštingumą. Stovyklos metu visas komandas konsultavo patyrę mentoriai, teikė jiems grįžtamąjį ryšį.

Stovyklos metu mokiniai taikė įvairius mokymosi metodus: kūrė sprendimų medį, paaiškinantį, kaip veikia problema – iš kur ji atsiranda, kokias pasekmes sukelia; sudarinėjo vartotojo paveikslą, padedantį iš arčiau jį pažinti; taikė minčių lietų, siūlydami idėjas problemai išspręsti; kūrė veikiantį prototipą išsirinktai idėjai. Stovyklos pabaigoje komandos turėjo gyvai pristatyti savo verslo idėją ir atsakyti į investuotojų klausimus.

 

2021 m. spalio 4 d.

Parengė ekonomikos mokytoja Daiva Makutėnienė