1gv2 klasės mokinių susitikimas su verslo profesionale Viktorija Mačiūne

ES šalyse moterys specialistės sudaro mažiau nei penktadalį viso informacinių bei ryšių technologijų (ICT) sektoriaus darbo jėgos. Kitose technologinio darbo pozicijose daugumą taip pat sudaro vyrai. Tačiau pastaruoju metu vis dažniau pastebimos moterų susidomėjimo technologijų ar inžinerijos sritimi tendencijos. LJA pastebi, kad dar mokyklos suole svarbu merginas supažindinti su technologijų ir inovacijų sritimis, šiuolaikiniais pokyčiais pasaulyje.

„Lietuvos Junior Achievement“, „ The Coca-Cola Foundation“ ir „Women Go Tech“ organizacijos, įgyvendindamos projektą „Empowering Girls for Future of Jobs“, organizuoja tech profesionalių susitikimus su mokiniais, kad įkvėptų juos atrasti  technologijų specialybes bei antreprenerystę. Ši iniciatyva Lietuvoje pristatoma antrąjį kartą.

Lapkričio 12 d. toks susitikimas įvyko ir VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje. Verslo profesionalė Viktorija Mačiūnė 1gv2 klasės mokiniams papasakojo apie savo darbo paieškas ir kelią tikslo link, siekiant įsidarbinti informacinių technologijų srityje. Viktorija savo daugiau nei pusmečio mokymosi ir bandymų kelią palygino su upe, tačiau pripažino, kad jos tikslas visą laiką išliko jūra, į kurią ši upė įteka. Šiandien ji – ne tik dviejų vaikų mama, bet ir Quality Assurance inžinierė, Kauno miesto tarybos narė.

Susitikimo metu Viktorija pristatė Lietuvos Junior Achievement įgyvendinamą projektą AcceleratorX, paskatino dar mokykloje kurti jaunąsias bendroves ir įgyvendinti savo verslo idėjas. Ji pavyzdžiais įrodė, kad moterys – ne mažiau verslios, yra ne vieno išradimo autorės.

 

Parengė ekonomikos ir verslumo mokytoja Daiva Makutėnienė