VERSLUMO IR INOVACIJŲ STOVYKLOJE – JAUNIEJI GIMNAZIJOS VERSLININKAI

Lapkričio 11 d. 8a klasės mokinių komanda – Ugnė Patlabaitė, Greta Butauskaitė ir Ieva Ravinskaitė dalyvavo tarptautinės verslumo ugdymo organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ organizuotoje tradicinėje moksleivių verslumo ir inovacijų stovykloje ,,Accelerator_x Junior challenge the challenge bootcamp“. Ji šiais metais persikėlė į internetinę erdvę, todėl sulaukė didelio susidomėjimo. Šiais metais stovykloje dalyvavo per 140 jaunesniųjų klasių mokinių.

LJA, organizuodama stovyklą virtualiai per gather platformą, moksleiviams sukūrė išskirtinę edukacinę erdvę , kur jie galėjo matyti savo bei mentorių animuotus personažus, virtualius staliukus su ant jų padėtais užduočių dokumentais, vaikščioti per virtualius kambarius ir lauko erdvę, o, priartėję prie norimo personažo, girdėti jį kalbant bei pamatyti ekrane.

Mūsų merginų komandai teko iššūkis, kaip sumažinti išmetamo maisto kiekį, taip pat pasiūlyti idėją, kaip šią problemą išspręsti. Jaunosios verslininkės pasiūlė sukurti atliekų surinkimo ,,taromatą”, į kurį žmonės galėtų atnešti maisto atliekas, jas pasverti ir už tai gauti atitinkamą pinigų sumą. Surinktos atliekos, prisipildžius dėžei, būtų išvežamos į atliekų perdirbimo fabriką ir čia iš jų būtų pagaminamos natūralios ūkininkams parduodamos trąšos. Taip būtų užtikrintas tvarus naudojimas, gamyboje diegiami žiedinės ekonomikos principai. 

Kas žino, gal tokiais ,,taromatais“ netrukus naudosimės ir mes visi?

Parengė ekonomikos ir verslumo mokytoja Daiva Makutėnienė ir 8a klasės mokinė Ugnė Patlabaitė