2020–2021 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

https://www.nsa.smm.lt/2020/09/08/patvirtinti-2020-2021-mokslo-metu-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-iskaitos-ir-brandos-egzaminu-tvarkarasciai/