Pamokų tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraščiai:

7-IIg klasių tvarkaraštis rugsėjo 2-4 d.

Preliminarus tvarkaraštis (galioja tik 5-6 ir III – IV g klasėms

2020-2021 m.m  Pamokų tvarkaraštis 5-12 klasėms (ruošiama)

Pasirenkamųjų  dalykų modulių tvarkaraštis 2020-2021 m.m (ruošiamas)

 

 

Neformalusis švietimas

Tvarkaraščiai ruošiami