„Stiprybėmis paremta prevencija“ – 8 klasių mokiniams

Š. m. spalio – gruodžio mėnesiais gimnazijoje buvo įgyvendinta psichoaktyviųjų medžiagų prevencinė programa, skirta 8 klasių mokiniams. Kartu vyko integruotos teisės pagrindų pamokos. Jų tikslas –  suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo paauglystėje. Buvo pravestos integruotos pamokos „Rizika ir apsaugos veiksniai. Mano atsakomybė“. Užsiėmimus vedė sveikatos specialistė Inga L., socialinė pedagogė Eglė J., teisės pagrindų mokytoja Kristina Ž.

Pamokų metu buvo kalbėta apie socialinius, sveikatos, teisinius aspektus: palankią aplinką vaikams ir jaunimui, iššūkius ir galimybes vykdant psichoaktyvių medžiagų prevenciją ugdymo įstaigoje.

Tikimės, kad suteikta informacija padės mokiniams atsispirti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, pasipriešinti bet kokiai žalingai veiklai, palaikyti mokykloje saugią ir bendradarbiaujančią atmosferą.

Kristina, Eglė, Inga