Šv. Mišios už naujus mokslo metus

2020 metų rugpjūčio 30 d. Tabariškių Kristaus Karaliaus parapijos bažnyčioje vyko Šv. Mišios už naujus mokslo metus. Mišių liturgijai vadovavo klebonas kunigas Arminas Lukoševičius. Kunigo Jono Bosko kuopos ateitininkai patarnavo Šv. Mišiose, skaitė skaitinius, giedojo giesmes. Kunigas Arminas, sakydamas homiliją, kreipėsi į mokinius, jų tėvelius, mokytojus, studentus ir dėstytojus, kviesdamas juos apmąstyti gyvenimą ir jame pasitaikančius iššūkius bei prašydamas suvokti atgailos vertę, dorybių prasmę. Dėkodami Dievui, meldėme taikos ir susiklausymo, geranoriškumo ir tikėjimo pilnatvės einant 2020 – 2021 mokslo metų keliu.

Tikybos mokytoja Renata Markevičienė