Erasmus+ akreditacija

Projekto kodas: 2021-1-LT01-KA121-SCH-000011128 Projekto tikslai: Tobulinti pedagogų ir administracijos darbuotojų skaitmeninius įgūdžius pamokos planavimui, kūrimui ir vykdymui. Tobulinti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų socialines emocines kompetencijas. Tobulinti gimnazijos pedagogų kompetencijas taikyti … Tęskite Erasmus+ akreditacija skaitymą