Erasmus+ akreditacija

Projekto kodas: 2021-1-LT01-KA121-SCH-000011128

Projekto tikslai:

  • Tobulinti pedagogų ir administracijos darbuotojų skaitmeninius įgūdžius pamokos planavimui, kūrimui ir vykdymui.
  • Tobulinti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų socialines emocines kompetencijas.
  • Tobulinti gimnazijos pedagogų kompetencijas taikyti naujus mokymo metodus pamokoje.


2021 m. gimnazijai  suteikta Erasmus+ akreditacija 2021-2027 m. laikotarpiui. „Erasmus“ akreditacijai švietimo ir mokymo srityje iš viso buvo pateikta 80 paraiškų, iš kurių – 26 bendrojo ugdymo srityje. Tik 5 bendrojo ugdymo įstaigoms buvo suteiktos akreditacijos. Didžiuojamės suteikta galimybe tobulėti augti. 2021 – 2022 m. numatyti mokymai 32 gimnazijos darbuotojams.

Kol mokiniai atostogavo, gimnazijos mokytojai tobulino savo žinias. 8 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisčių komanda keliavo į Graikijos miestą Karditsą, kuriame vyko E-SCHOOL Educational Group organizuojami mokymai „Inovatyvūs mokymo(si) metodai“. Dalijamės projekto dalyvių patirtimi.