Erasmus+ akreditacija

Projekto kodas: 2021-1-LT01-KA121-SCH-000011128

Projekto tikslai:

  • Tobulinti pedagogų ir administracijos darbuotojų skaitmeninius įgūdžius pamokos planavimui, kūrimui ir vykdymui.
  • Tobulinti pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų socialines emocines kompetencijas.
  • Tobulinti gimnazijos pedagogų kompetencijas taikyti naujus mokymo metodus pamokoje.


Darbo stebėjimo vizitas IESO Sierra la Mesta mokykloje

Mokėmės per patirtį – stebėdami!


Mokymai „Special needs in education” Splite, Kroatija.

Gimnazijos pedagogės mokslo metus pradėjo gilindamos žinias įtraukiojo ugdymo srityje


Rugpjūčio 15-19dienomis technologijų mokytojai Albinas Pugevičius ir Diana Sidabrienė, IT specialistas Arūnas Raškauskas ir anglų kalbos mokytoja Benita Keturkienė tobulino ir gilino savo kompetencijas technologijų srityje pagal Erasmus+ akreditacijos programą Buihno rengiamuose mokymuose “Makerspaces in School Education” (lt. Kūrybinės erdvės mokyklose).

Mokymai buvo be galo išsamūs, mokytojai turėjo galimybę prisiliesti prie robotikos ir programavimo pagrindų, gauti papildomos informacijos apie 3D spausdintuvus bei išbandyti įvairias programas spausdintuvui valdyti, taip pat išbandė vinilo pjaustytuvo galimybes, išbandė neveikiančių elektros įrenginių perdirbimą ir pagilino žinias bei pagerino kompetencijas naudojant lazerio pjaustytuvą. Visų veiklų metu mokytojai įgavo naujos patirties ir idėjų, kaip galima patobulinti savo pamokas, jas integruoti, planuoti projektus ir, žinoma, geriau išnaudoti klasės erdves mokymo(si) ir kūrimo tikslams.

Visų dalyvavusių atsiliepimai apie mokymus patys geriausi, kiekvienas išmoko kažką naujo ir pasisėmė įdomios patirties.


Liepos 17-23 d. gimnazijos darbuotojai kartu su švietimo atstovais iš Estijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos ir Čekijos dalyvavo Erasmus+ kursuose „Projektais grįstas mokymasis“ (Project Based Learning). Mokymų metu pristatyta Islandijos švietimo sistema, naujausios mokymo metodikos, dėmesys visų mokomųjų (akademinių, sporto, praktinių) dalykų ugdymui ir bendruomeninių veiklų svarba jauno žmogaus vertybių formavimui. Mokymų komanda pristatė projektinio mokymosi ir susitarimų dėl mokymo programos (Negotiating the Curriculum) metodikas, įgalinančias mokinius priimti sprendimus planuojant mokymo turinį.

Ugdymo procesas gali būti organizuojamas integruojant mokomuosius – gimtosios kalbos, socialinių ir gamtos mokslų, IT, menų, technologijų – dalykus, grįstus pagrindinėmis asmens kompetencijomis bei projektinėmis veiklomis. Žinoma, sėkmę ir individualią kiekvieno mokinio ūgtį lemia sklandus komandinis darbas bei gerai suplanuotos veiklos, struktūruotos pamokos,  bendri susitarimai dėl veiklų turinio, trukmės, atsiskaitymų ir įvertinimo formų. Kadangi daugiausiai išmokstama dirbant praktiškai, visi kursų dalyviai turėjo galimybę suplanuoti veiklas vadovaujantis projektinio mokymosi metodika ir išbandyti susitarimų dėl mokymo programos metodo žingsnius. Įgytos teorinės ir praktinės žinios pravers pradedant dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, ugdant mokiniams bei visuomenei svarbias kompetencijas.

 


Seminar Juli 2022 – „Digitale Medien in interkulturellen Projekten – Management & Vernetzung”

Mokymų savaitė tema „Digital education for teachers”, kuriuose dalyvavo gimnazijos mokytojai, baigėsi. Mokymuose susitiko pedagogai iš Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos ir Lietuvos. Analizavome praktiškai ir teoriškai EU projektų rašymo ir įgyvendinimo klausimus. Aptariant tarpkultūrinius klausimus kilo daugiausiai diskusijų. Įvairiose šalyse išryškėja bendravimo, gyvenimo, socialinės problemos dėl šalių, šeimų kultūrinių skirtumų. Svarbu kuo daugiau tartis, kalbėtis su projekto partneriais. Tuo tikslu mokymuose išbandėme skirtingus skaitmeninius produktus, bendradarbiavimo, komandos formavimo metodus. Dirbtinis intelektas projektuose gali būti ne tik vienas iš rezultatų, bet ir priemonė jiems pasiekti. Išmokome dirbti Cryptopad, Kanban, Miro, Polish, GarageBand, Book Creator, Openstreet-map programomis.


Penkios VDU Ugnės Karvelis gimnazijos anglų kalbos mokytojos birželio paskutinėmis – liepos pirmosiomis dienomis dalyvavo savaitę trukusiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose Italijoje pagal Erasmus+ akreditacijos programą. Mokytojos tobulino savo anglų kalbos įgūdžius. Mokymai buvo skirti visų keturių anglų kalbos kompetencijų tobulinimui bei kultūrinio akiračio plėtimui. Kadangi vyko intensyvus bendravimas su įvairių šalių pedagogais, susipažinta su kitų šalių švietimo sistema, mokymo bei kultūriniais  ypatumais, apsikeista naudinga patirtimi, kurią pedagogės pritaikys savo darbe. „Įvairiapusė veikla ir tarpkultūrinis bendradarbiavimas  davė daug naujų idėjų ir minčių, kuriomis pasinaudosime anglų kalbos pamokose bei planuodamos popamokines veiklas“ – atsiliepimu dalijosi dalyvės.

Džiaugiamės, kad gimnazijos pedagogai aktyviai tobulina savo kompetencijas ir plečia akiratį mokymuose ir darbo stebėjimo vizituose užsienio šalyse.


2021 m. gimnazijai  suteikta Erasmus+ akreditacija 2021-2027 m. laikotarpiui. „Erasmus“ akreditacijai švietimo ir mokymo srityje iš viso buvo pateikta 80 paraiškų, iš kurių – 26 bendrojo ugdymo srityje. Tik 5 bendrojo ugdymo įstaigoms buvo suteiktos akreditacijos. Didžiuojamės suteikta galimybe tobulėti augti. 2021 – 2022 m. numatyti mokymai 32 gimnazijos darbuotojams.

Kol mokiniai atostogavo, gimnazijos mokytojai tobulino savo žinias. 8 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisčių komanda keliavo į Graikijos miestą Karditsą, kuriame vyko E-SCHOOL Educational Group organizuojami mokymai „Inovatyvūs mokymo(si) metodai”. Dalijamės projekto dalyvių patirtimi.