Biblioteka

1977 m. spalio 9 d., sujungus Noreikiškių ir Tabariškių aštuonmetes mokyklas, įkurta Noreikiškių vidurinė mokykla. Panaudojus abiejų mokyklų bibliotekų fondus antrame aukšte įsikūrė  biblioteka. Vėliau, fondams gausėjant, biblioteka persikėlė į trečią aukštą.

2005 m. balandžio mėn. mokykla tapo gimnazija ir buvo pavadinta Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija. Taip mūsų gimnazijos biblioteka tapo Ugnės Karvelis gimnazijos biblioteka.

2009-2012 m. biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Laimėjus projektą buvo gauti 33 kompiuteriai, multimedija, skeneris, kopijavimo ir spausdinimo aparatai, muzikinis centras ir kita aparatūra.

2012 m. biblioteka išsiplėtė, jai buvo perduotas šalia esantis biologijos kabinetas, į kurį ir persikėlė bibliotekos fondai kartu su skaitykla, o bibliotekos patalpose įrengta internetinė skaitykla su 30 kompiuterizuotų darbo vietų skaitytojams. Deja, dėl patalpų trūkumo šioje skaitykloje vyksta daug pamokų.

Bendra informacija

Intensyviai kuriantis informacinei visuomenei, mokyklos bibliotekai tenka sudėtingas uždavinys – aktyviai dalyvauti mokymo(si) ir ugdymo(si) procese, padedant mokiniams orientuotis informacijos šaltinių gausoje.

 Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remiantis ugdymo procesą, telkiantis mokyklos bendruomenę bei padedantis ugdyti laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę.

Biblioteką sudaro abonementas, skaitykla  ir kompiuterizuota skaitykla.

 Bibliotekos fonde yra daugiau kaip 11 000 knygų, apie 22 000 vadovėlių ir gana gausus elektroninių dokumentų fondas, ja naudojasi apie 1100 gimnazijos bendruomenės narių.
Per metus bibliotekoje apsilanko daugiau nei 32 000 lankytojų, jiems išduodama 10 000 egz. knygų.

 Be galimybės rasti naudingą, reikalingą informaciją įvairiose knygose, spaudos leidiniuose, bibliotekoje mokiniai gali naudotis kopijavimo aparatu, ten esančiais kompiuteriais ir belaidžio interneto prieiga.

Bibliotekoje galima

  • pasiskolinti spaudinius į namus ir naudotis spaudiniais vietoje. Pasiskolinti galima ne daugiau kaip 5 spaudinius (žr. „Naudojimosi_Biblioteka_Taisykles_2020“),
  • pateikti užklausą ir kreiptis dėl konsultacijos,
  • naudotis kompiuteriais ir internetu skaitykloje.

Bibliotekoje teikiamos edukacinės, informacinės paslaugos, rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami gimnazistų dailės, kiti kūrybiniai darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių parodos, vertingų knygų pristatymai. Vedamos integruotos pamokos.

Skaitykloje įrengta 20 darbo vietų, joje komplektuojama naujausia informacinė literatūra: žinynai, žodynai, enciklopedijos, prenumeruojami periodiniai leidiniai (žr. „PERIODINIAI LEIDINIAI BIBLIOTEKOJE“).  Taip pat yra 4 kompiuteriai, multimedija, skeneris, kopijavimo ir spausdinimo aparatai, muzikinis centras.

Skaitykloje galima

  • naudotis kompiuterine įranga mokymo(si) tikslais, ruošti namų darbus, kopijuoti iš bibliotekos spaudinių, spausdinti nespalvotus ir spalvotus tekstus ar paveikslėlius, kreiptis pagalbos ir patarimo į bibliotekininkes,
  • susipažinti su naujų knygų, mokinių, dailės kūrinių, fotografijos darbų parodomis, skaityti periodinius leidinius,
  • vesti integruotas pamokas ir kitus užsiėmimus (žr. „Skaityklos_taisyklės_2020“).

Kompiuterinėje skaitykloje yra 29 kompiuteriai. Joje vyksta įvairios integruotos pamokos. Yra 6 stendai, skirti parodoms.

Gimnazijos biblioteka – svarbiausia vieta mokykloje, kurioje kiekvienas gali paruošti pamokas, paskaityti knygą. Čia įdomu ir naudinga lankytis, tai informacijos ir kultūros buveinė.

Bibliotekoje dirba Regina Kascenskaitė, Laima Liutikienė.

Lankytojai aptarnaujami 8.00 – 16.00 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis – Švaros diena

Elektroninis paštas: biblioteka@ukg.lt

Tel. nr.: 8 37 210862