Ilgalaikiai projektai

 

2022-2023 m.m. ilgalaikių projektinių darbų laikaraštis 

Veikla  Laikotarpis  Trukmė 
Projekto mokomojo dalyko ir mokytojo pasirinkimas 2023 m.  balandžio 1-5  d.  nuotoliniu būdu 
Sutartis/Planavimas/susitarimai   2023 m. balandžio 7 d.   2-3 val. 
Projektinio darbo atlikimas konsultuojantis su mokytoju  iki 2023 m.  birželio 1 d.  5-7 val. mokytojui,  

12 val. mokiniui 

Projektinių darbų pristatymas  2023 m. birželio 8 d.  2-3 val. 
Projektinių darbų mugė  2023 m. birželio 12 – 16 d.   

 

ILGALAIKIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO METODIKA

PROJEKTINIO DARBO APRAŠO STRUKTŪRA

REIKALAVIMAI SKAIDRĖMS

ILGALAIKIO PROJEKTINIO DARBO VERTINIMAS

VDU UKG projektų sutartis