ERASMUS+ projektas „Literacy for the future“ („Raštingumas ateičiai“) Nr. 2020-1-HU01-KA229-078623_3

2020 – 2022 m. mūsų gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Literacy for the future“

Projekto tikslas – padidinti dalyvių susidomėjimą skaitymu, supažindinti juos su tekstų kūrimo, aiškinimo ir iliustravimo procesu, kuriant ir pristatant inovacinę veiklą, kuri be žinomų nacionalinių ir tarptautinių literatūros kūrinių pažinimo leis jiems išreikšti savo nuomonę, mintis, suformuluoti savo istorijas ir jas publikuoti naudojantis interneto teikiamomis galimybėmis. Visa tai ketiname daryti vykdydami tarptautinį bendradarbiavimą, kad dalyviai galėtų pažinti ir suprasti skirtingų tautų kultūrines vertybes. Norėtume, kad jie išplėstų savo žinias apie kitas šalis, užmegztų draugiškus santykius ir, ne mažiau svarbu, intensyviai plėtotų užsienio kalbos įgūdžius.

Projekto veikla grindžiama mokinių tekstų rašymu, remiantis iš anksto apibrėžtomis pagrindinėmis istorijomis, bendrais istoriniais šalių partnerių santykiais, garsiais literatūros kūriniais ir dalyvaujančių šalių kultūrinėmis vertybėmis.

Dalyviai – 14-18 metų mokiniai, mokytojai.

Projekte dalyvauja mokiniai ir mokytojai iš  5 šalių (Turkijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos ir Lietuvos).

Projekto bendravimo kalba: anglų kalba.

Dėl COVID-19 pandemijos projekto trukmė pratęsta iki 2023, tikimės, kad jau ateinantį rudenį turėsime galimybę dalyvauti projekto veiklose svečiuodamiesi projekto partnerių šalyse, taip pat ir patys sulauksime svečių.

Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja  Kristina Andriukevičienė


Pasibaigė Erasmus+ “Literacy for the Future” (Raštingumas ateičiai) projekto veiklos Vengrijoje. Daug kur pabuvojome, pamatėme, patyrėme, pabendravome, daug veiklų atlikome: rašytojų, mėgstamiausių kūrinių pristatymas, anglų, lenkų, turkų, vengrų, italų ir lietuvių dainų mokymasis, atlikimas, vengrų liaudies šokio mokymasis, vengrų kalbos pamokėlės su praktinėmis užduotimis, istorinių vietų Budapešte, Hatvane, Gödöllő, Egeryje lankymas, ir nepamirštamas laisvalaikis su draugais bei kolegomis iš kitų šalių. Už patirtis norime padėkoti vengrų projekto vadovui György Kiss ir jo komandai, o taip pat ir lietuvių projekto vadovei Kristinai Andriukevičienei.

Pilną nuotraukų galeriją galite peržiūrėti čia.

Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Raižienė ir anglų kalbos mokytoja Benita Keturkienė


Erasmus+ „Raštingumas ateičiai“ projekto susitikimas

Gruodžio 1 dieną vyko nuotolinis Erasmus+ „Raštingumas ateičiai“ (“Literacy for the Future”) projekto susitikimas, kurio metu projekto dalyviai iš Vengrijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos ir, žinoma, Lietuvos pristatė savo mokyklas, mokinius, papasakojo apie savo veiklas, skatinančias skaitymą. Susitikimo metu mokiniai dalyvavo viktorinoje ir bandė ištrūkti iš virtualaus pabėgimo kambario. Tai buvo tikrai įdomi nauja patirtis. Laukiame susitikimo 2022 metais!

Nuoširdžiai dėkojame IIgd klasės mokinėms Godai Juknevičiūtei ir Miglei Dudėnaitei bei Iga klasės mokinėms Sigutei Amšiejūtei, Taurai Sabaliauskaitei, Elzei Remeikytei už dalyvavimą bei puikioms projekto grupės narėms anglų kalbos mokytojai Benitai Keturkienei ir lietuvių kalbos mokytojai Rasai Raižienei už visapusišką pagalbą rengiant projekto veiklas, už mokinių motyvavimą bei skatinimą.

Projekto koordinatorė Kristina Andriukevičienė


Kovo pradžioje 8 klasės mokiniai per anglų kalbos pamokas susipažino su rašytoja Agatha Christie, jos biografija ir parašytomis knygomis. Gimnazijoje vykdomas Erasmus+ projektas „Literacy for the future“ („Raštingumas ateičiai“), kurio tikslas – skatinti mokinių raštingumą, todėl tokios pamokos ypač svarbios plečiant mokinių žinias apie užsienio autorius, naudingos jų raštingumui ir netgi skatina daugiau skaityti!
Agatha Christie, detektyvų rašytoja, trumpų apsakymų kūrėja ir dramaturgė iš Anglijos, yra įtraukta į Gineso rekordų knygą, kaip perkamiausia visų laikų autorė. Jau dabar yra parduota apie du milijardus jos knygų kopijų, o jų vertimų skaičius perkopia 100 kalbų. Pamokų metu buvo ugdomi mokinių kalbinės kompetencijas, kūrybiškumas, pažinimas, kultūrinis suvokimas ir kt. Mokiniams Agatha Christie buvo pristatyta kaip kūrėja, kuri nebijojo eksperimentuoti, laužė standartus ir pasiekė šlovės. Pamokos metu mokiniai buvo supažindinti su rašytojos biografija, dalyvavo gyvoje diskusijoje. Patys grupėse kūrė pristatymus anglų kalba apie jos kūrybą ( t.y. grupelėse išsirinkę vieną knygą pristatė ją klasėje anglų kalba), dalyvavo viktorinoje “Kahoot” platformoje ir turėjo galimybę keliauti į filmo premjerą kino teatruose “ Mirtis ant Nilo”.
Anglų kalbos mokytojos Benita Keturkienė ir Alina Živatkauskienė

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedra ir Kauno rajono švietimo centru organizavo respublikinį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 klasių mokinių lietuvių kalbos konkursą „Odė mėgstamiausiam knygos herojui“.
Konkurso iniciatorės, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojos Rasa Raižienė ir Gintarė Lialienė šiemet jau antrą kartą kreipėsi į kūrybingus ir mėgstančius knygą Lietuvos moksleivius bei jų mokytojus kviesdamos dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų konkurse. Paskatintos pernykštės sėkmės mokytojos nutarė kiek pasunkinti užduotį – odės buvo kuriamos tik lietuviškų kūrinių personažams. Bet kūrybingi žmonės susidoroja net su sudėtingiausiais iššūkiais – ir įvairiausių kūrinių perskaitė (tiesa, nemaža jų dalis programiniai), ir įdomių odžių sukūrė. Konkurse dalyvavo 45 mokiniai iš įvairių Lietuvos vietų – daugiausiai Kauno progimnazijų ir gimnazijų, taip pat iš Raseinių, Betygalos, Šiluvos (ne veltui Maironio kraštas!), Vilkaviškio, Prienų (nepamirškime ir iš šių apylinkių kilusių poetų!), Jonavos, Krakių, Garliavos ir Šlienavos mokyklų. Vertinimo komisijai buvo ir malonumas, ir rimtas iššūkis perskaityti tiek gražių darbų ir iš jų išrinkti kūrybiškiausius, labiausiai atitinkančius odės žanro reikalavimus.
Šiemet konkursas buvo organizuojamas kaip Erasmus+ projekto „Literacy for the future“ 2020-1-HU01-KA229-078623_3 dalis, todėl šio projekto vykdytojai pasirūpino prizais laimėtojams. Visiems konkurso dalyviams buvo išsiųstos organizatorių padėkos ir Kauno rajono švietimo centro pažymos mokinius ruošusiems mokytojams.
Tikimės, kad šis kūrybingą skaitytoją ugdantis konkursas pamažu taps tradicinis ir kitąmet vėl galėsime visus pakviesti išbandyti savo jėgas.
Konkurso laimėtojų darbai publikuojami VDU Ugnės Karvelis gimnazijos Youtube kanale:
 

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos 7 – I g klasių mokiniai ir jų lietuvių kalbos mokytoja Rasa Raižienė dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos respublikinio moksleivių meninės kūrybos konkurse „Susitikimas ežio dvare“ .

Išnagrinėję Martyno Vainilaičio kūrybą mokiniai sukūrė poezijos eiles ir nutapė piešinius lietuvių mitologijos būtybių tema. Dalyvavimas konkurse prisideda prie Erasmus+  projekto „Literacy for the future“ 2020-1-HU01-KA229-078623_3 tikslų įgyvendinimo bei skatina mokinių kūrybinį potencialą, ugdo jų skaitymo kultūrą, gilesnį literatūros ir dailės pažinimą.

 


Tradiciniais tapę knygų rinkimai skatina skaitymą kaip prasmingą, įvairiapusiškai praturtinančią ir patrauklią veiklą. Šiemet ekspertai, įvertinę knygas, išleistas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., pasiūlė šį paauglių knygų trejetuką:

  • Kotryna Zylė. Siela sumuštinių dėžutėje. Aukso žuvys, 2021
  • Neringa Vaitkutė. Klampynių kronikos 3: Pamiršti dievai. Nieko rimto, 2021
  • Lina Itagaki, Rasa Grybaitė. Grybo auksas. Artseria, 2021

VDU Ugnės Karvelis gimnazija įgyvendindama Erasmus+ projektą „Literacy for the future“  („Raštingumas ateičiai“) skatina visą mokyklos bendruomenę skaityti ir atkreipia dėmesį į naujausias paauglių knygas. Šiemet šias knygas šeštose klasėse pristatė IIgd klasės mokinės Deimantė Balčiūtė, Gustė Dubininkaitė ir Tilė Zarankaitė. Merginos ne tik papasakojo apie knygas palikdamos  intrigą ketinantiems su jomis susipažinti, bet ir leido prisiminti anksčiau perskaitytas. Mokiniams buvo labai smagu klausytis vyresnių kolegių pasakojimų. Labai joms dėkojame. Nuoširdžią padėką skiriame ir bibliotekos vedėjai Reginai Kascenskaitei bei lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Lialienei.

Už labiausiai patikusias knygas skaitytojai gali balsuoti iki 2022 m. balandžio 25 d. interneto svetainėje skaitymometai.lt