Gimnazijos istorija

Pirmoji mokykla Noreikiškėse pradėta organizuoti 1948 m. dabartinės Ringaudų seniūnijos patalpose. Mokyklos steigėjas – mokytojas Pranas Skaisgiris, ji pavadinta Karkiškių pradine mokykla. Pirmieji mokslo metai joje prasidėjo 1949 m., nuo 1952 m. mokyklos vedėja paskirta mokytoja Liuda Jakubauskienė, ji Karkiškių pradinei mokyklai vadovavo 12 metų. Mokykla uždaryta 1966 m. Per šešiolika metų Karkiškių pradinę mokyklą baigė 214 mokinių.

1964 m. LŽŪA pirmajame bendrabutyje atidaryta Noreikiškių pradinė mokykla, joje mokėsi tik 20 pradinukų. Mokyklos direktore paskirta Genovaitė Kemėšienė. 1966 m. mokykla išplėtė savo patalpas: 5-ojo bendrabučio (dabar 7-ojo) pirmas aukštas buvo pritaikytas mokyklai, veikė jau ir penkta klasė . Augo mokinių skaičius, jų buvo 112, o 1970 m. jau 198. Tais metais mokyklą baigė 1-oji aštuntokų laida. 1974/75 m.m. mokyklos direktoriumi paskirtas Stanislovas Vėgėlė. Daug direktoriaus pastangų ir energijos pareikalavo naujosios mokyklos projektavimas ir statybos organizavimas.

1977 m. naujosios Noreikiškių mokyklos statyba baigta. Prieš mokslo metų pradžią sujungtos Noreikiškių ir Tabariškių aštuonmetės mokyklos. Tabariškių aštuonmetė mokykla buvo išaugusi iš 1932 m. įkurtos pradžios mokyklos. Pradžios mokyklos vedėjas buvo A. Markauskas. Pokario metais ji tapo progimnazija, vėliau – vidurine mokykla (direktorius Zubrickas), tačiau dėl negausių aukštesniųjų klasių mokinių teliko aštuonmetė. Jai nuo 1959 m. iki uždarymo vadovavo direktorius Juozas Mardosas. 1977 m. spalio 9 d. įvyko iškilmingas Noreikiškių vidurinės mokyklos atidarymas. Mokyklos direktoriumi paskirtas Stanislovas Vėgėlė, dirbo 21 mokytojas. Nuo 1978 m. dešimt metų mokyklai vadovavo Vaclovas Driukas, didelį dėmesį skyręs bendrai mokyklos ir aplinkos tvarkai, mokomojo proceso gerinimui, užklasinės veiklos tobulinimui. 1988 m. buvo įvestas sustiprintas humanitarinis mokymas, dėstoma lotynų kalba. 1988 m. kolektyvo susirinkime naujuoju mokyklos direktoriumi išrinktas jaunas mokyklos mokytojas Arūnas Bučnys, kuris mokyklai vadovavo penkerius metus. Tai buvo Lietuvos atgimimo laikotarpis, kurio euforiją išgyveno ir mūsų mokyklos bendruomenė. Ugdymo procese atsigręžta į gilesnį tautinės savimonės formavimą. 1993-1999 m.m. mokyklai vadovavo Valerijus Makūnas. Šiuo laikotarpiu atnaujintas mokyklos interjeras, įkurtas skulptūrų parkas, atidarytas mokyklos muziejus, įrengtas informatikos kabinetas, pradėta ketvirtojo aukšto statyba. 2000-2009 m. mokyklai vadovavo Romansas Valys. 2001 m. baigta 4-ojo aukšto statyba, įkurta 16 naujų kabinetų, trečioji sporto salė, rekonstruota mokyklos biblioteka, valgykla. 2009-2013 m. gimnazijai vadovavo Arūnas Bučnys. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai vadovauja Rolandas Kučiauskas.

2005 m. balandžio mėn. mokyklai suteiktas Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos vardas. Tais metais mokykloje dirbo 89 mokytojai (iš jų – 1 ekspertas, 35 mokytojai metodininkai,  40 vyresniųjų mokytojų), mokėsi 1009 mokiniai. Nuo 2014-2015 m.m. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu prie gimnazijos prijungtas Ežerėlio vidurinio ugdymo skyrius.

2014 m. gimnazijoje, atsižvelgiant į bendruomenės susitarimus, pradėta įgyvendinti gamtamokslinė kryptis – E-STEM (E-experience (patirtis)). Bendradarbiaujant su ASU ir aktyvia tėvelių bendruomene trejus metus vykdytas projektas „Sanus planta”, nuo 2015 metų I gimnazijos klasėse pradėta įgyvendinti praktinė tiriamoji veikla, susijusi su biotechnologijų, chemijos, fizikos, geografijos mokomaisiais dalykais.  2018 m. Gimnazija įsitraukė į UPC įgyvendinamą integruotų gamtos mokslų projektą ir mokytojos Irena Gronskienė, Dalė Mikalauskienė bei Laimutė Pupelienė sėkmingai įgyvendina jį 5-8 klasėse.

Nuo 2019 m. rugsėjo gimnazijoje mokosi 5-12 klasių mokiniai. 2020 m. gimnazija mokslo metus pradėjo pakeistu statusu ir pavadinimu – tapo VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. 2023 metų duomenimis mokykla išleido 44 abiturientų laidas (19 gimnazistų laidų, 3 laidas VDU Ugnės Karvelis gimnazijos vardu).