ERASMUS + projektas „Skirtingos kultūros – bendra tapatybė“

2020 – 2022 m. mūsų gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Verschiedene Kulturen – Gemeinsame Identität“.

Projekto Nr. 2020-1-SK01-KA229-078298_4

Projekto tikslas – sudominti mokinius ir jų sąmoningumą domėtis ir puoselėti  savo ir kitų tautų kultūrą, motyvuoti juos mokytis, suprasti, kad kultūros įvairovė yra dovana, kuri mus praturtina, bet kartu reikia bandyti ieškoti ir surasti bendrybių vienijančių skirtingas tautas ir kultūras.

Vienas iš projekto uždavinių padėti mokiniams iš naujo atrasti muziejus, kultūros institucijas ir t.t., kitas uždavinys  – skatinti mokinius gebėti identifikuoti savo ir kitų tautų kultūras, rasti panašumus ir skirtumus, pasitelkti meną kaip ugdymąsi.

Projekte dalyvaus 125 mokiniai ir 20 mokytojų iš 5 šalių (Turkijos, Vengrijos, Slovakijos, Rumunijos ir Lietuvos).

Projekto bendravimo kalba: vokiečių kalba.

Vykdydami projekto veiklas ir viešėdami kitose šalyse mokiniai turės galimybę susipažinti ir nagrinėti savo ir kitų tautų kultūras, jų palikimą, tai padės jiems jaustis Europos bendruomenės dalimi, kuri turi saugoti, gerbti ir puoselėti kitas kultūras, jų žmones, nepamirštant ir savo tautos identiteto.

Projekto darbai: dirbtuvės įvairiomis temomis, projekto tinklalapis, e-knyga, kurioje bus pateiktos mokytojų ir mokinių patirtys, metodai; ši knyga bus viešinama ir prieinama visiems besidomintiems.

Dėl COVID-19 pandemijos projekto trukmė pratęsta iki 2023, tikimės, kad jau ateinantį rudenį turėsime galimybę dalyvauti projekto veiklose svečiuodamiesi projekto partnerių šalyse, taip pat ir patys sulauksime svečių.

Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja  Kristina Andriukevičienė


🎶🎄Kalėdinis koncertas Satu Mare mieste – tai Erasmus+ projekto “Verschiedene Kulturen – Gemeinsame Identität” baigiamasis renginys Rumunijoje. 👫Savaitė bendravimo su bendraamžiais iš Europos skatino visus mokytis tolerancijos, gerbti kitas kultūras bei religijas. 🌐Koncerto repeticijos, koliažų gamyba, įvairios susipažinimo bei bendradarbiavimo veiklos šešiems Gimnazijos mokiniams buvo įsimintinos patirtys. 🇱🇹🇹🇷🇹🇩🇸🇰🇭🇺

  1. 318875446_5084317488337362_2226811876507886249_nVDU Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai dalyvaudami  Erasmus+ KA2 projekte „Verschiedene Kulturen – Gemeinsame Identität” gilina skaitmenininę, pažinimo bei komunikavimo kompetencijas. Gegužės pabaigoje Slovakijos Zlate Moravce technikos mokykloje gimnazijos komanda mobilumo veiklas vykdė kartu su mokiniais iš Turkijos, Vengrijos, Slovakijos bei Rumunijos. Daugiausia patirčių mokiniams suteikė trys projekto veiklos:  teorinė ir praktinė pažintis su  UNESCO paveldu, skirtingų šalių etnokultūrinis vakaras bei  skirtingų šalių švietimo sistemų  analizavimas. Mobilumo veiklų metu lankėmės trijose skirtingose mokyklose Slovakijoje. Viena iš jų Zlate Moravce technikos mokykla, skirianti ypatingą dėmesį inžineriniam ugdymui. Banska Štiavnica apylinkėse susipažinome su privačios mokyklos „Guliver” ugdymo aplinkomis. Ypatingų patirčių įgijome specialioje Zlate Moravce mokykloje dalyvaudami ugdymo veiklose su specialiųjų poreikių vaikais. Gimnazistams Adomui, Adrijanai, Luknei, Miglei, Tomui, ir Rugilei įsiminė praktiniai užsiėmimai drauge su ypatingų poreikių mokiniais: užduotys valdant išmanią bitutę bei sportiniai žaidimai. Įtraukiojo ugdymo veiklos padėjo  kiekvienam pamatyti, kaip mokosi specialiųjų poreikių mokiniai. Praktinės pažintys su UNESCO paveldu atskleidė  Banska Štiavnica bei Vilkolinece miestelių unikalumą, Laisvės urvo didybę.

Kiekviena veikla Erasmus + projekte drauge su bendraamžiais mokiniams suteikė įspūdžių bei gerų emocijų, o labiausiai nustebino nepaprasto grožio Slovakijos kalnai.

 


Inkliuzinio ugdymo patirtys Vengrijoje

VDU Ugnės Karvelis gimnazija įgyvendina Erasmus+ KA2 projektą „VERSCHIEDENE KULTUREN – GEMEINSAME IDENTITÄT“ („Įvairios kultūros – bendra tapatybė“). Pirmasis mobilumo vizitas vyko Vengrijos Nyredhazos evangeliškoje L. Košuto gimnazijoje. Kartu su VšĮ VDU Ugnės Karvelis gimnazijos (toliau – VDU UKG) 6 mokinių ir 2 mokytojų komanda Nyredhazoje mokėsi ir veiklose dalyvavo Turkijos, Slovakijos, Rumunijos ir Vengrijos komandos.

Projekto šalių susitikimas prasidėjo kiekvienos mokyklos prisistatymu. Mūsų komandos narys Dominykas montavo filmą apie gimnaziją, kuriame atskleidė ne tik kur Ugnės Karvelis gimnazijos mokiniai mokosi, bet ir parodė švenčių , renginių, pamokų fragmentus. Buvo įdomu susipažinti su projekto partnerių mokyklomis, kuriose dar teks apsilankyti.

Viena iš projektų veiklų, kuri suvienijo bendram darbui visas komandas buvo įtraukusis ugdymas. Mokiniai susipažino su neįgaliųjų integracija Vengrijoje dalyvaudami susitikime su negalią turinčiais mokiniais, diskusijoje su neįgaliųjų draugijos atstovais. Visi turėjo galimybę praktiškai išbandyti neįgaliesiems prisitaikyti padedančias priemones (neregiams pritaikytus skaitytuvus, vandens lygį puodelyje nustatančias ir atstumą matuojančias priemones, skirtingus akinius), sužinoti apie neįgaliųjų ugdymą L.Košuto gimnazijoje. Šiltas bendravimas, praktinės veiklos padėjo mokiniams suprasti, kad neįgaliųjų integracijai svarbus ne tik visuomenės požiūris, kiekvieno šalia esančio tolerancija, bet ir mokslo pažanga, padedanti jiems palengvinti buitį. Neįgaliųjų integraciją darbo rinkoje, socialiniame gyvenime projekto dalyviams atskleidė lankymasis neįgaliųjų fonde „Aš nepasiduodu“ Budapešte. Fondo dėka negalią turintys žmonės gali dirbti kavinėje, dalyvauti socialinėse veiklose, organizuoti šventes sau ir kitiems. VDU UKG mokiniams įsiminė, kad specialiųjų poreikių turintiems žmonėms Vengrijoje yra sudarytos tinkamos sąlygos integruotis: „jie nebijo prašyti pagalbos, nori mokyti kitus“ (Simona), „susitikimas su neįgaliaisiais, kurio metu galėjome bendrauti su kitokį gyvenimą gyvenančiais žmonėmis, nudžiugino – nuo jų veidų nesitraukė šypsenos“ (Gustė). Mokinių pažintis su neįgaliųjų integracija buvo apibendrinta kiekvienos šalies mokinių sukurtu plakatu ir bendrai sukurtu koliažu. VDU UKG mokiniai savo darbuose atskleidė pagrindinę mintį, kad pasaulis priklauso visiems „DIE WELT FÜR ALLE“.

Kita projekto veikla, paskatinusi mokinius susiburti bendrai dirbti, buvo Sosto buities muziejaus lankymas. Netoli Nyredhazos esančiame buities muziejuje mokiniai susipažino su Vengrijos istorija, buitimi ir visi drauge mokėsi lieti žvakes.

Daugelį projekte dalyvaujančių mokinių sudomino UNESCO paveldo objektų lankymas Budapešte. Vengrų mokinių ir mokytojų lydimi visi susipažinome su Žvejų bastionu, šv. Ištvano bazilika, Budos pilimi, Didvyrių aikšte, Vengrijos Parlamento rūmais. Mokinių susižavėjimą atskleidė jų mintys: „dar labiau nustebino vakare, kai jie buvo gražiai apšviesti“ (Laurynas), „labiausiai patiko Žvejų bastionas – balto akmens bokšteliai ir laiptai atrodė labai gražiai“ (Emilija).

Laisvalaikiu mokiniai bendraudami vokiečių kalba žaidė žaidimus, domėjosi bičiulių iš kitų šalių pomėgiais, keitėsi kontaktais, ėjo pasivaikščioti Kalėdų nuotaika alsuojančios Nyredhazos ir Budapešto senamiesčiais. Mokymosi savaitė Vengrijoje projekte dalyvaujantiems mokiniams ir mokytojams sudarė galimybes įveikti kalbų mokymosi ir kelionių iššūkius, ugdytis toleranciją kitam žmogui

Dalyvavimas Erasmus+ projekto veiklose mokiniams yra neįkainojama ne tik kalbos, šalies pažinimo, bet ir savarankiškumo pamoka: „suteikė man naujų draugų, smagių prisiminimų, džiaugsmo ir savarankiškumo“ (Dominykas), „ne tik suteikė progą pamatyti Vengriją, pabendrauti su jos žmonėmis, bet ir praplėsti žinias apie specialiųjų poreikių žmones“ (Urtė).

„Neįprasta mokslo metų įkarščio savaitė privertė susipažinti su savo dar nematyta puse, įveikti baimes, priimti iššūkius, susirasti sielai artimų žmonių, su kuriais ryšys nenutrūks net išsiskyrus ir prisiminti, jog mūsų visų galia ir galimybės – neribotos iki tol, kol leidžiame sau taip mąstyti“. (Gustė).

Pirmojo mobilumo veiklų dalyviai:

Mokiniai – Gustė Dubininkaitė, Simona Remeikaitė, Emilija Stankevičiūtė, Urtė Mikučionytė, Dominykas Rastenis, Laurynas Skibarka.

Mokytojos – Kristina Andriukevičienė ir Jovita Puidokienė.


Projekto koordinatorė Kristina Andriukevičienė

Nuo dantiraščio iki ebru: įsimintina savaitė Turkijoje

Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos komanda- 5 mokiniai ir 2 mokytojai- dalyvavo Erasmus + projekto ,,Skirtingos kultūros- bendra tapatybė”  veiklose ketvirtame pagal dydį Turkijos mieste Kayseri. Viešnagė nudžiugino ne tik šiltu priėmimu, bet ir puikiu oru.  Svečiais  nuoširdžiai rūpinosi savo krašto istoriją puoselėjanti Kayseri gimnazija.

Viena diena buvo skirta UNESCO paveldo objektams mieste ir regione. Projekto dalyviams didžiulį įspūdį paliko Kayseri miesto istorija, siejama su trimis žemynais-Europa, Azija, Afrika. Miesto apylinkėse  mokiniai susipažino su hetitų, romėnų, seldžiukų, osmanų istoriniu palikimu, susidomėję klausėsi pasakojimų apie apylinkėse rastus dantiraščio pavyzdžius (jų priskaičiuota apie 23000), kurie siejami su viena iš seniausių žinomų indoeuropiečių kalbų – hetitų.

Partneriai iš Kayseri mokyklos sudarė puikias sąlygas pažinti savo krašto kultūrą: teko išbandyti ebru techniką, lipdyti molio dirbinius, šokti ir  dainuoti. Svečiai taip pat  pristatė savo šalių architektūros pavyzdžius, analizavo kitų šalių mokinių pateiktą informaciją apie jų aplinkai būdingą architektūrą. Draugiškai ir smagiai dalijantis žiniomis ir patirtimi apie įvairias kultūras, sustiprėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Projekto dalyviai lankėsi ir specialiojo ugdymo įstaigoje, kur turėjo galimybę susipažinti su  įtraukiuoju ugdymu Turkijoje,  Kapadokijos regione žavėjosi  įspūdingais gamtos ir žmogaus rankų kūriniais.

 VDU Ugnės Karvelis gimnazijos komandos nariai grįžo kupini geros energijos, pozityvių emocijų ir savo įspūdžiais dalijasi su visais.

„Turkijos kultūra labai skiriasi nuo Lietuvos. Turkai yra labai patriotiški, garbina savo istoriją ir pirmąjį Turkijos respublikos prezidentą Mustafą Kemal Atatiurką už savo nuopelnus, Turkijai. Patys žmonės atrodo laimingesni: jie išties buvo labai draugiški ir švelnūs“/Eligijus Paliulis/

„Dalyvavimas projekte davė daug geros patirties, kaip pavyzdžiui susirasti draugų nors ir jie yra iš kitų šalių ir, kad niekada nebijoti pabandyti kažką naujo.“ /Gustas Gudiškis/

„Sužinojau apie Kapadokijos ankstyvųjų krikščionių slapstymąsi nuo romėnų, sužinojau apie musulmonų religiją. Matėme Turkijos Kapadokijos regioną, aplankėme natūraliai susiformavusius „fėjų kaminus” ir daugelis urvų.“/Karolis…/

„Ragavome įvairius tradicinius turkų patiekalus bei desertus bei lankėmės mečetėje – visa tai padėjo iš arčiau susipažinti su turkų papročiais ir tradicijomis. … Nepaisant to, kokia įspūdinga yra Turkijos architektūra, didžiausią įspūdį paliko gamtos stebuklai. Vieną dieną aplankėme net 4 km aukščio Erciyes kalną, buvome net kelių požeminių miestų viduje. Pati nuostabiausia patirtis buvo kelionė į Kapadokiją. Ten stebėjome žadą atimantį saulėlydį, o ryte galėjome išvysti oro balionų pakilimą.“ /Miglė Dudėnaitė/

„Pačią pirmą dieną Turkijoje aplankėm Kayseri mokyklą, mokinės papasakojo, kaip ir kur vyksta pamokos, apžiūrėjome klases, muziejų ir žaidėme tinklinį ir bendravimo žaidimus. Dalyvavimas šiame projekte parodė, kuo skiriasi kiekvieno žmogaus gyvenimas nuo maniškio. Skiriasi ir žmonių požiūris, ir supanti gamta. Pirmą kartą skridau lėktuvu ir buvau Turkijoje, Austrijoje. Tai man labai patiko.“/Skaistė Ramanauskaitė/

Projekto koordinatorė Kristina Andriukevičienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.