Karjeros ugdymas

Karjeros specialistė Eglė Jakštienė, 306 kabinetas

El. paštas: egle.jakstiene@ukg.lt

Darbo laikas
Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 15:00 – 17:00
Antradienis 14:00 – 17:00
Trečiadienis 14:00 – 18:00
Ketvirtadienis 14:00 – 17:00
Penktadienis 14:00 – 17:00

 

Karjeros specialistė Laura Baltrimavičienė, 204 kabinetas

El. paštas: laura.baltrimaviciene@ukg.lt

Darbo laikas
Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 14:00 – 18:00
Antradienis 14:00 – 18:00
Trečiadienis 14:00 – 18:00
Ketvirtadienis 14:00 – 18:00
Penktadienis 13:30 – 15:30

Karjeros specialisto veikla:

  • Teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo paslaugas gimnazijos mokiniams;
  • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais gimnazijos mokiniams (susitarus iš anksto);
  • Teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
  • Padeda mokiniams susidaryti individualų ugdymosi planą;
  • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

 

Regioninis karjeros centras

Rekomendacijos dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigoje

Profesinio orientavimo tvarkos aprašas