Karjeros ugdymas

Karjeros specialistė Eglė Jakštienė, 306 kabinetas

El. paštas: egle.jakstiene@ukg.lt

Darbo laikas
Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 15:00 – 17:00
Antradienis 14:00 – 17:00
Trečiadienis 14:00 – 18:00
Ketvirtadienis 14:00 – 17:00
Penktadienis 14:00 – 17:00

 

Karjeros specialistė Laura Baltrimavičienė, 204 kabinetas

El. paštas: laura.baltrimaviciene@ukg.lt

Darbo laikas
Savaitės dienos Darbo laikas
Pirmadienis 14:00 – 18:00
Antradienis 14:00 – 18:00
Trečiadienis 14:00 – 18:00
Ketvirtadienis 14:00 – 18:00
Penktadienis 13:30 – 15:30

Karjeros specialisto veikla:

  • Teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo paslaugas gimnazijos mokiniams;
  • Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais gimnazijos mokiniams (susitarus iš anksto);
  • Teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
  • Padeda mokiniams susidaryti individualų ugdymosi planą;
  • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).

 

Regioninis karjeros centras