Kokybės krepšelis

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“


Gimnazija sėkmingai įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. 2022 metų spalio 19 dieną projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Puidokienė dalyvavo informaciniame metodiniame renginyje Mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Kokybės krepšelis”, kurį organizavo NŠA. Dešimt projekto mokyklų pristatė savo patirtis ir pasiektus rezultatus. Projekto koordinatorė pristatė gimnazijos projekto veiklas ir tarpinius  rezultatus.