Erasmus+ projektas „Išmanusis matematikos mokytojas”

Spalio 29-30 d. Žešuve, Lenkijoje įvyko pirmasis Erasmus+ projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ partnerių susitikimas. Jo metu aptartos ir suplanuotos viso projekto veiklos bei pasidalinta įsipareigojimais.

Per dvejus su puse metų planuojama sukurti intelektinius produktus mokytojams: parengti mokymo kursą “Matematikos mokymas skaitmeninėje eroje”, e-direktorijas jau egzistuojančioms ir projekto metu sukurtoms mobilioms aplikacijoms, priemonių rinkinius matematikos gebėjimų stiprinimui ir mokinių kritiniam mąstymui bei kūrybiškumui ugdyti, pasidalinti sėkmingiausiomis patirtimis pamokose dirbant su skirtingomis mokinių grupėmis.

Prasidėjus darbams tikimės, kad pavyks nugalėti visus iššūkius ir pasiekti planuojamą rezultatą.

Projektas finansuojamas pagal Europos Komisijos programą „Erasmus+“ (Nr. 2018-1-LT01-KA201-0469564).

 

Projekto darbo grupės atstovės:

Agnietė Dambrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jūratė Pinkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vaida Marcinauskienė, matematikos mokytoja

 


Balandžio 15-16 d. Erasmus+ projekto „Išmanusis matematikos mokytojas“ partneriai susitiko antrąjį kartą. Susitikimo Ploiesti (Rumunija) metu buvo aptartos jau įgyvendintos projektinės veiklos, sprendžiami iškilę klausimai ir suplanuoti darbai iki metų pabaigos.

Kviečiame apsilankyti projekto tinklapyje ir facebook‘o paskyroje.

Labai dėkojame partneriams, šiltai priėmusiems bendrojo lavinimo mokykloje Scoala „G. E. Palade“ Ploiesti ir supažindinusiems ne tik su Rumunijos švietimo sistema, bet ir su savo miestu.


Erasmus+ projektui „Išmanusis matematikos mokytojas“ įpusėjus projekto partneriams organizuotas susitikimas Latvijoje, Tukumo pagrindinėje mokykloje. Sausio 20-22 dienomis vykusiame trečiajame susitikime aptarti kuriami intelektiniai produktai – mobiliosios programėlės matematikos ir kitų STEAM dalykų mokymui bei filmuotos sėkmės istorijos, suplanuotos projekto veiklos ir priimti sprendimai dėl įsipareigojimų bei terminų kitam susitikimui gegužės mėnesį.

Ačiū partneriams už svetingumą ir šiltą priėmimą!


 

Birželio 16 d. Kaune Lietuvos pedagogams pristatytas Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projektas “IŠMANUSIS MATEMATIKOS MOKYTOJAS” (Nr. 2018-1-LT01-KA201-0469564).

 

Nacionaliniame viešinimo renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė I. Marcinkevičienė, vyriausiasis specialistas A. Bagdonas, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. Petkevičius, matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojai iš įvairių Lietuvos regionų.

 

Tarptautinio projekto koordinatorių, Kauno rajono švietimo centro, ir Lietuvos partnerių, Europos Inovacijų centro bei Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos, atstovai pristatė projekto tikslus, uždavinius, tikslines grupes ir joms kuriamus intelektinius produktus. Renginio metu dalyviai ne tik išklausė pranešimus, bet ir patys išbandė sukurtas mobiliąsias programėles, skirtas matematikos ir STEAM dalykų mokytojams, dirbantiems su 5-6 klasių mokiniais.

 

Jeigu esate matematikos mokytojas, mėgstantis naudotis IKT, siekiate ugdyti ne tik mokinių akademinius įgūdžius, bet ir skatinti jų kūrybiškumą bei kritinį mąstymą, Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projekto “IŠMANUSIS MATEMATIKOS MOKYTOJAS” kuriami intelektiniai produktai – kaip tik jums.

Renginio organizatoriai, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
Kauno rajono švietimo centro metodininkės L. Montrimaitės nuotraukos