Erasmus+ projektas „Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams“

 

Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija dalyvauja Erasmus + KA1 projekte „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ drauge su dar 9 rajono gimnazijomis. Kuriant ir stiprinant gimnazijų partnerystes pedagogai dalyvauja mokymuose, telkiama švietimo lyderių, inicijuojančių ir įgyvendinančių pokyčius komanda, siekiant sukurti pozityvaus švietimo modelį.

Pozityvioji pedagogika yra iššūkis tradicinei švietimo paradigmai visame pasaulyje. Tyrimai parodė, kad pozityvus mokytojų ir tėvų bendravimas gerina mokinių akademinius pasiekimus ir elgseną. Pozityvi sąveika tarp mokytojų ir mokinių duoda teigiamą efektą siekiant norimo mokinių elgesio (Xu & Gulosino, 2006). Laimingesni mokiniai yra kūrybiškesni nei jų bendraamžiai, jie gali geriau susikoncentruoti ir turėti svarbesnį vaidmenį bendruomenėje. Deja, Lietuvoje dar mažai kalbama ir rašoma, trūksta mokymų apie pozityvų švietimą bei pedagogų emocinių kompetencijų poveikį mokinių ugdymo(si) rezultatams.

Šio projekto konsorciumas buvo sumanytas projekte „Lyderių laikas 3“ pradėtoms veikloms tęsti, įtraukiant į pozityvaus švietimo veiklas daugiau savivaldybės mokyklų.

Kauno rajono pedagogų komanda spalio 13-19 dienomis dalyvavo mokymuose „Positive Education: happy school“. Mokymus Valensijoje vedė Kelsie Kerwin.

  • Kursas pagrįstas Martino Seligmano pozityviosios psichologijos studijomis, pritaikytomis ugdymui. Potencialas tapti laimingesniu: 50% genai + 10% gyvenimo aplinkybės+ 40% sąmoningi veiksmai. Didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas stiprybėms, o ne silpnybėms.
  • Pozityvaus švietimo teorija remiasi idėja, kad taip, kaip mes mokomės matematikos ar fizikos, turėtume išmokti įsisąmoninti ir valdyti savo jausmus, taip pat elgtis su emocijomis, bendraudami su kitais. Pasitelkiama smegenų neuroplastiškumo savybė ir auginama motyvacija.
  • Mokymosi praktika: skirtingų praktinių metodų ir priemonių analizavimas, siekiant sukurti mokymosi bendradarbiaujant kontekstus. Praktiškai išbandyti pozityvaus ugdymo metodai: „Happyness jar“; Meditacija; Hoponopono; Sąmoningumo ugdymas; Mandalos kūrimas.

Daugiau informacijos rasite http://www.svietimonaujienos.lt/pozityvus-svietimas-ugdymosi-rezultatams/

Pridedamos fotografijos iš mokymų Valensijoje. Autorės-mokymų dalyvės.

 

 

„Nėra tinkamo būdo pasijusti laimingam, nėra tikrų ar netikrų taisyklių. Egzistuoja tai, ką kuria pats žmogus, o realybė tampa tikrove, kai ja patikima.“ /iš knygos „Laimės siūlai“/

Projektas „Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams“ Nr. 2019-1-LT01-KA101-060394 finansuojamas Erasmus+

 

Projekto kūrybinės grupės vadovė Jovita Puidokienė


ERASMUS+ PROJEKTO „POZITYVUS ŠVIETIMAS MOKYMO(SI) REZULTATAMS“ ANTRIEJI MOKYMAI

Gruodžio 2-7 dienomis Austrijoje, Karintijos žemėje vyko projekto mokymai, kuriuose dalyvavo 12 pedagogų iš Kauno rajono ilgųjų gimnazijų ir švietimo skyriaus. Mokymus surengti padėjo švietimo ir tarpininkavimo agentūros vadovė Aldona Biedermann (BVO Bildungsberatum & Vermittlungsagentur GmbH). Projekto dalyviai susipažino su Austrijos švietimo sistema nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo, lankėsi įvairaus tipo ugdymo įstaigose, stebėjo pamokas, dalyvavo diskusijose apie Austrijos švietimo ypatumus.

Per šias dienas lankėmės dviejose naujo tipo vidurinėse mokyklose, dviejose gimnazijose ir vienoje profesinėje mokykloje. Vaitensfeldo vidurinės mokyklos direktorius ponas Helmut Lackner pasidalijo mintimis apie aukštą mokytojo savivertę, darbo motyvaciją, pasitikėjimą ir rūpinimąsi mokiniais, jų poreikių pažinimą ir pagalbos teikimą. Jis papasakojo apie bendravimą su tėvais, apie pozityvų mokyklos ir seniūnijos bendradarbiavimą ir ugdymo proceso finansavimą. Supažindino su būsimų pedagogų rengimu, jaunų mokytojų praktika bei mokytojų tarpusavio santykiais ir dalykiniu bendradarbiavimu.

BG/BRG Mössinger gimnazijoje stebėjome pamokas, aptarėme jose naudojamus aktyvius metodus ir vertinimą, kalbėjome apie pozityvią mokinių ir mokytojų komunikaciją. Gimnazijos direktorius ponas H.R. Mag. Harald A. Kaichler pristatė Karintijos žemės gimnazijų tinklą, savo gimnazijos ugdymo pakraipas ir mokymo turinio ypatumus didelį dėmesį skiriant IT, darbo organizavimą. Mokinių atstovas Kristijanas pristatė gimnazijoje teikiamas galimybes ugdytis pagal pasirinktą planą ir profilį, dalyvauti įvairiuose projektuose ir konkursuose, baigiamųjų egzaminų sistemą.

Ingeborg Bachmann gimnazijoje buvo surengta konferencija su mokytojais ir švietimo ministerijos atstovais. Gimnazijos mokytojų komanda pristatė gimnazijos vizitinę kortelę: kalbų mokymosi ir gamtos mokslų pakraipas, vykdomus projektus ir konkursus, laimėjimus ir teikiamas paslaugas. Švietimo ministerijos atstovė ponia Mag. Barbara Bergner dar kartą supažindino su Austrijos švietimo sistema, atsakė į mūsų klausimus apie mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką. Diskusijose pasidalijome savo šalių įžvalgomis apie geros mokyklos koncepciją, aplankėme gimnazijos erdves. Direktoriaus pasakyti žodžiai „Pati geriausia reklama mokyklai – mokinių ir tėvų atsiliepimai. Mokinį motyvuoti ir sudominti pamokoje gali tik mokytojas“ tapo dienos moto kiekvienam projekto dalyviui.

Projekto komanda kiekvieną dieną pildė mokymosi dienoraštį ugdymo pokyčiams, kasdien komandos nariai aptarė pozityvaus švietimo idėjas, dalijosi praktine patirtimi. Džiugu, kad kolegoms kilo ne viena mintis, kaip gautas žinias pritaikyti savo mokyklose ir rajone. Jau suplanavome patirtį paskleisti konferencijose su Grenlandijos, Italijos, Estijos mokyklų mokytojais. Tikimės, kad pozityvaus švietimo Karintijos žemėje idėjos ras vietą ne tik dešimtyje Kauno rajono gimnazijų.

 

„Nėra tinkamo būdo pasijusti laimingam, nėra tikrų ar netikrų taisyklių. Egzistuoja tai, ką kuria pats žmogus, o realybė tampa tikrove, kai ja patikima.“ /iš knygos „Laimės siūlai“

 

Daugiau informacijos rasite čia.

Pridedamos fotografijos iš mokymų Valensijoje. Autorės-mokymų dalyvės.

Projekto kūrybinės grupės vadovė Jovita Puidokienė


Gimnazijos geografijos mokytoja Aistė Vilimė ir istorijos mokytoja Marija Gavėnienė rugsėjo 27 – spalio 1 dienomis dalyvavo Erasmus+ projekto mokymuose Suomijoje. Tai Kauno rajono savivaldybės konsorciumo projekto „Pozityvus švietimas ugdymosi rezultatams“ paskutinioji kursų dalis. Pedagogės mokėsi sąmoningumo ugdymo technikų, dalyvavo įtraukiančiose veiklose, ugdė pozityvaus elgesio, savikontrolės įgūdžius.

Mokymų santrauką parengė mokytoja A. Vilimė.