EMP

Informacija dėl elektroninių pažymėjimų užsakymo

EMP išduodamas mokinio mokymosi Mokykloje laikotarpiui nuo vienerių iki ketverių metų:
5-ojoje klasėse –ketveriems mokslo metams
6-ojoje klasėse –trejiems mokslo metams
7-ojoje, 9-ojoje, 11-ojoje  klasėse –dvejiems mokslo metams
8-ojoje, 12-ojoje klasėse –vieneriems mokslo metams
EMP galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos (rugpjūčio 31 d.).
Visi mokiniai kurie, neturi, prarado ar kitaip neteko savo elektroninio mokinio pažymėjimo, naujus pažymėjimus turi užsisakyti patys.

Pažymėjimo užsakymo ir gavimo tvarka:
1. Užpildykite 


2. Nurodytu el. pašto adresu, duomenis patikrinus administratoriui, gausite patvirtinimą ir visą kitą susijusią informaciją

3. Svarbu. Pažymėjimas bus išduotas tik apmokėjus už pažymėjimo gamybą: 6,00 EUR.  Mokėjimą prašome atlikti per šią nuorodą:  

(mokėjimo pastaboje, prašome nurodyti mokinio vardą, pavardę ir klasę)

4. Gimnazijos IT administratorius pagamins ir aktyvuos pažymėjimą visose mokyklos informacinėse sistemose.
5. Pažymėjimas išduodamas mokiniui arba mokinio tėvams per klasės auklėtoją (kuratorę)
Esant bet kokiems klausimams susijusiems su EMP užsakymu rašykite el. paštu emp@ukg.lt
————————————————————————————————————————————-

Informacija UKG mokiniams jų tėvams ir darbuotojams  apie elektroninius  pažymėjimus ir jų funkcijas gimnazijoje

Nuo 2016-11-07 dienos visi gimnazijos mokiniai ir darbuotojai privalo naudoti elektroninius moksleivio ir mokytojo (darbuotojų) pažymėjimus
Šie pažymėjimai atliks šias funkcijas:
  1. Patekimo į gimnazijos patalpas raktas. Nuo 2016m. Lapkričio mėn. aktyvuota gimnazijoje 2013 metais įdiegta praėjimo kontrolės sistema. Sistema užtikrina pašalinių asmenų patekimo į gimnazijos patalpas prevenciją, mokinių ir darbuotojų vėlavimo į pamokas ar darbą informacijos pateikimą gimnazijos administracijai
  2. Vartotojo identifikavimo raktas spausdinimo – kopijavimo sistemoje. Nuo 2016m. Lapkričio mėn. gimnazijoje  įdiegta vieninga spausdinimo – kopijavimo sistema kuri leidžia mokiniams ir darbuotojams naudoti šias funkcijas:
  • Spalvotas kopijavimas
  • Spalvotas spausdinimas iš bet kurio gimnazijos kompiuterio
  • Nemokamas skenavimas į elektroninį paštą
  • Dokumentų persiuntimas el. paštu tiesiogiai į gimnazijos spausdinimo serverį (vėliau juos galima atsispausdinti bet kuriuo metu)
  • Paprastas savo spausdinimo paskyros ir kredito valdymas per interneto naršyklę
      3. Elektroninės piniginės funkcija. Visus pažymėjimus galima naudoti atsiskaitymui už valgyklos paslaugas      gimnazijoje. Plačiau: https://mokejimai.eurofondas.lt
      4.  Skaitytojo identifikacija gimnazijos bibliotekos sistemoje
    
 nuo 2021.09.01 dienos Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos naujai išduodamuose elektroninio mokinio pažymėjimuose Kauno miesto viešojo transporto bilieto funkcijos nebus