„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumas

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Daugiau informacijos apie projektą.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (aprūpinami 5-8 klasėse besimokantys mokiniai)
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (parengta metodinė medžiaga mokytojams: pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose)

Chemijos mokomės išmaniai

                      Atsirado puikios galimybės atlikti chemijos tiriamuosius darbus, naudojant gautas priemones. Mokiniai jau išbandė ne vienoje praktinėje veikloje skaitmeninius temperatūros, vandens kietumo, rūgštingumo matavimo pH bei anglies dioksido dujų  matavimo jutiklius.

                      Mokiniai noriai atlieka ir palygina skaitmeninių ir neskaitmeninių matavimų duomenis. Anglies dioksido dujų  matavimo jutiklius išbandėme eilėje pamokų, matuodami CO2 koncentraciją pamokos pradžioje ir pabaigoje. Labai įdomu sekti kompiuterio monitoriuje vaizduojamą grafiką visos pamokos bėgyje. Mokiniai daro išvadas ir nustato tikrą poreikį vėdinti patalpą.

                      Atlikdami praktinius darbus mokiniai naudojasi labai reikalingomis Pastero pipetėmis, elektroninėmis svarstyklėmis.

Su gautomis priemonėmis atlikome visą eilę darbų. Pavyzdžiui:

  • Nitratų ir nitritų kiekio tyrimas daržovėse ir vaisiuose (tyrimas atliekamas su vandens parametrų tyrimo juostelių rinkiniu)
  • Gimnazijos teritorijos kritulių vandens tyrimas (tyrimas atliekamas su skaitmeniniais pH jutikliais ir universalaus indikatoriaus rinkiniu)
  • Vandens kokybės tyrimas (tyrimas atliekamas su skaitmeniniais vandens kietumo ir pH matuokliais)

Džiaugiamės visomis gautomis priemonėmis

 

Chemijos mokytoja Dalė Mikalauskienė


Nematytos ir nebandytos priemonės „įveiklintos“ biologijos pamokose

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslo priemonėmis“ gautos priemonės sėkmingai naudojamos biologijos pamokų ir gamtos mokslų modulių metu. Mokiniai, praktinėje veikloje panaudojo mikroskopus, kaitinimo plyteles, indikatorius, agaro mitybinę terpę ir atliko keletą tiriamųjų darbų. Pvz.:

  • Difuzijos tyrimas naudojant agaro kubelius.
  • Gėlavandenio telkinio siūlinių dumblių įvairovės tyrimas.
  • Mikroorganizmų paplitimo patalpų ore tyrimas.
  • Nitratų ir nitritų kiekio tyrimas daržovėse.

Priemonės padeda tyrinėti aplinkinį pasaulį, įsisavinti naujas žinias, formuoja darbo įgūdžius, skatina bendradarbiavimą.

Džiaugiamės galimybėmis, kurios leidžia plėtoti ugdymo turinį.

 

Biologijos mokytojos Loreta Banaitienė ir Irena Gronskienė

 

Medžiaga mokytojams