PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumas

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Daugiau informacijos apie projektą.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (aprūpinami 5-8 klasėse besimokantys mokiniai)
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (parengta metodinė medžiaga mokytojams: pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose)