ESFA projektas GaMa8

2017 m. gruodį paskelbti veiksmų programos priemonės „09.2.1-ESFA-K-728 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų laimėtojai. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija  džiaugiasi laimėjusi finansavimą pateiktam projektui (projekto NR. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0051).

Projekte tobulinančios savo veiklą mokyklos yra: Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla, Šakių r. Lekėčių  mokykla ir Biržų r. Vabalninko B.Sruogos gimnazija. Projektą inicijuojanti ir konsultuojanti mokykla – Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija.

ES finansuojamas projektas padės mokytojams kryptingai tobulinti kvalifikaciją, dirbti bendradarbiaujančiose grupėse kuriant ugdymo turinį, siekiant pagerinti 8 klasių mokinių matematikos pasiekimus. Viena svarbiausių projekto nuostatų – dalykų (matematikos ir gamtos mokslų) integracija.

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais): 16 (iki 2019 m. birželio mėn.)

Projekto konsultantai: Vilniaus Universitetas, turintis ilgametę patirtį dirbant įvairiuose tarptautiniuose projektuose bei tobulinant mokyklų veiklą, įkūręs STEAM atviros prieigos centrą ir doc. Valdemaras Makutėnas, ASU dėstytojas, turintis ekonomikos mokytojo ir dėstytojo ilgametę patirtį, parengęs ekonomikos vadovėlių, organizavęs ekonomikos ir verslo olimpiadą, vedęs seminarų ekonomikos ir gamtos mokytojams.

Projekto iniciatorės:

Jovita Puidokienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilija Staškienė, socialinė pedagogė

GaMa8_projekto_metodika 


2017–2019 m. Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija koordinavo keturių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų projektą, kuriuo buvo siekiama sukurti bendradarbiaujančių kelių dalykų pedagogų vedamų užsiėmimų metodikas ir uždavinius ugdant mokinių kompetencijas spręsti  problemas ir dirbti komandoje. Integruodami  matematikos ir gamtos mokslų turinį siekėme atrinkti tikslingą, priežastiniais ryšiais pagrįstą mokymosi medžiagą.

Projektu „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“ (toliau – GaMa8) susidomėjo ir į veiklą įsitraukė keturių mokyklų bendruomenės:

  • Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija,
  • Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla,
  • Šakių r. Lekėčių  mokykla-daugiafunkcis centras,
  • Biržų r. Vabalninko B. Sruogos gimnazija.

Įgyvendinti projekto tikslus padėjo VU, VDU ir ASU mokslininkai – projekto konsultantai: VDU Švietimo akademijos docentė dr. Viktorija Sičiūnienė, VU Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto docentė dr. Vidita Urbonienė, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto docentas dr. Ramūnas Skaudžius, VU Gyvybės mokslo centro Biotechnologijos instituto mokslo darbuotojas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, ASU ekonomikos fakulteto dėstytojas doc. Valdemaras Makutėnas.

Projekte dalyvaujantys  mokytojai kompetencijas tobulino ilgalaikiuose integruoto turinio matematikos ir gamtos mokslų metodikų kūrimo mokymuose. Kuriant integruotą programą buvo remiamasi standartizuotomis matematikos (2012) ir gamtamokslinio ugdymo (2015) programomis 8 klasei. Projekte išskirta 20 mokomųjų dalykų  (matematikos, biologijos, chemijos, fizikos) veiklos sričių, iš kurių 4 yra integruotos ( žr. II dalies lentelės dalį ,,V. Integruota matematikos ir gamtos mokslų dalis“). Taip pat sukurta verslumui ugdyti skirta integruotų matematikos ir ekonomikos mokomųjų dalykų metodika.

Analizuodami programoje išskirtas veiklos sritis ir apmąstydami savo patirtį, projekto dalyviai numatė temas, palankias kelių mokomųjų dalykų integruotam ugdymui (praktinių užduočių kūrimui).

Pasidalinsime keletu projekto metu sukurtų ir įgyvendintų sėkmingų veiklų.

Sėkmingiausia komandos veikla projekto metu – sukūrę „Matematinės ekskursijos prie Kirkilų bokšto“ metodiką ir išbandę ją su mokiniais, mokytojai liko labai patenkinti vaikų įsitraukimu į šią veiklą, jų nuotaikomis ir noru tęsti integruotas pamokas. Užsiėmimų metu buvo ugdomos visos mokymosi kompetencijos. Komandai kilo minčių sukurti visą ciklą tokių pamokų, aplankant Biržų rajono turistines rekreacines vietas ir jose atliekant tyrinėjimus, integruojant su matematika.

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos projekto dalyviai teigė, kad  gamtos mokslų mokytojams buvo sudėtinga  samprotauti matematiškai ir aprašyti situacijas, modeliuoti, aiškinti tikrovės reiškinius vartojant matematikos sąvokas, apibūdinant procedūras, faktus ir priemones. Teko paieškoti informacijos, konsultuotis su kolegomis. Tačiau džiaugėsi, kad keturių mokyklų komanda išaugo į vieną stiprią jėgą, turinčią puikų kūrybinį potencialą. Sėkmingiausia veikla – užduočių kūrimas ir pritaikymas įvairių gebėjimų mokiniams.

Šakių r. Lekėčių mokyklos mokytojų komanda įsitraukdama į GaMa8 projektą tikėjosi naujų veiklų, kurios papildytų dalykininkų teorinių ir praktinių žinių bagažą: ,,Tikėjomės netradicinės veiklos ir metodų, bendravimo džiaugsmo. Viską turime. Projektas davė daugiau, nei manėme. Sukurtas uždavinių bankas yra puiki paspirtis sudominant mokinius. O svarbiausia – mes jau nebe tie žmonės: drąsesni, efektyvesni, įdomesni dėstydami savo dalyką, organizuodami veiklas.“

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos komandos mokytojams labiausiai patiko integruoto turinio užduočių kūrimas komandoje (mokykloje, ne mokymuose): ,,Kurdami užduotis visu 100proc. įsitraukdavome į procesą, negailėdami nei laiko, nei energijos, nei išgertos kavos puodelių. Ši veikla labai pagerino mūsų (kolegų) bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžius, atradome naujų sąsajų tarp tiksliųjų mokslų, patobulinome kompetencijas ir įgijome  patirties. Tikimės, kad ji padės mokymosi procese siekti daugiau integracijos ryšių. Patys stengėmės tobulinti savo kompetencijas ir ieškoti sprendimo būdų, kaip dirbti su 3D spausdintuvu. Mums pavyko!“

Projekto koordinatorė Jovita Puidokienė

Projekto dalyvių nuotraukos