Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

VDU UKG asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-09-01