Kokybės krepšelis

  Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ Gimnazija sėkmingai įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Kokybės … Tęskite Kokybės krepšelis skaitymą