Erasmus+ projektas „Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams“

  Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija dalyvauja Erasmus + KA1 projekte „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ drauge su dar 9 rajono gimnazijomis. Kuriant ir stiprinant gimnazijų partnerystes pedagogai dalyvauja mokymuose, … Tęskite Erasmus+ projektas „Pozityvus švietimas mokymo(si) rezultatams“ skaitymą