Gimnazijos ateitininkų piligriminis žygis Lyduvėnai – Šiluva