Gyvenimo mokykloje susitarimai

Mokinio elgesio taisykles pamokoje 2021

Mokinio elgesio vertinimo sistema 2021