2021–2022 m. m. darbo ataskaita


  Vardas, pavardė (*būtinas laukelis):

  El. Paštas (*būtinas laukelis):

  Kvalifikacinė kategorija:

  Dalykas:

  Neformaliojo švietimo dalykas:

  Mokomos klasės:

  Vadovavimas klasei:

  Savaitinių pamokų skaičius:


  1. Kaip pavyko įgyvendinti etato sandaros lape sulygtas veiklas?

  Eil Nr.

  Mokslo metams numatyta veikla (mokytojo vykdomos veiklos mokyklos bendruomenei)

  Numatytas metinių valandų skaičius

  Rezultatai: faktai, argumentai, komentarai, sklaida svetainėje, facebook ir pan.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.


  2. Projektų rengimas/ vykdymas

  Eil Nr.

  Veiklos pavadinimas

  Lygmuo (pasirinkti)

  Projekto vykdymo laikas

  Tikslinė grupė

  Gautas finansavimas (suma)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.


  3. Pedagogo parengti ir skaityti pranešimai, straipsniai, recenzijos, programos, vesti seminarai, veiklos sklaida, dalyvavimas rajono/respublikos darbo grupėse.


  4. Dalyvavimas seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose, forumuose.

  Eil Nr.

  Pavadinimas

  Trukmė (dienos/ val.)

  Data ir vieta

  Tikslinė grupė

  Pažymėjimo Nr., išdavusi institucija

  Pridedami dokumentai

  1.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  2.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  3.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  4.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  5.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  Eil Nr.

  Data

  Pavadinimas

  Trukmė (dienos/val.)

  Pažymėjimo Nr., išdavusi institucija

  Pridedami dokumentai

  1.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  2.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  3.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  4.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  5.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB


  5. Atvirų ir integruotų pamokų vedimas

  Eil Nr.

  Pamokos tema, su kuo integruota (dalykas, mokytojo v, pavardė)

  Klasė

  Lygmuo (pasirinkti)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.


  6. Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, konferencijose, (visus vieno renginio dalyvius surašykite į vieną langelį)

  Eil Nr.

  Mokinio pavardė, vardas

  Klasė

  Pavadinimas

  Lygmuo (pasirinkti)

  Pasiekimai

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.


  7. Apdovanojimai, padėkos, pažymos

  Eil Nr.

  Pavadinimas

  Data

  Išdavusi institucija

  Pridedami dokumentai

  1.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  2.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  3.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  4.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB

  5.

  Failo dydis ne daugiau kaip 2MB


  8. Organizavimas, dalyvavimas Gimnazijos bendruomenės renginiuose.


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Patvirtinu

  Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga

  Patvirtinu


  Prašome pasirinkti ataskaitos gavėją: (*būtinas laukelis)