2021–2022 m. m. darbo ataskaita


  Vardas, pavardė (*būtinas laukelis):
  El. Paštas (*būtinas laukelis):
  Kvalifikacinė kategorija:
  Dalykas:
  Neformaliojo švietimo dalykas:
  Mokomos klasės:
  Vadovavimas klasei:
  Savaitinių pamokų skaičius:


  1. Kaip pavyko įgyvendinti etato sandaros lape sulygtas veiklas?

  Eil Nr. Mokslo metams numatyta veikla (mokytojo vykdomos veiklos mokyklos bendruomenei) Numatytas metinių valandų skaičius Rezultatai: faktai, argumentai, komentarai, sklaida svetainėje, facebook ir pan.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.


  2. Projektų rengimas/ vykdymas

  Eil Nr. Veiklos pavadinimas Lygmuo (pasirinkti) Projekto vykdymo laikas Tikslinė grupė Gautas finansavimas (suma)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.


  3. Pedagogo parengti ir skaityti pranešimai, straipsniai, recenzijos, programos, vesti seminarai, veiklos sklaida, dalyvavimas rajono/respublikos darbo grupėse.

  Eil Nr. Pavadinimas Trukmė (dienos/ val.) Data ir vieta Tikslinė grupė Pažymėjimo Nr., išdavusi institucija Pridedami dokumentai
  1. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  2. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  3. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  4. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  5. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB


  4. Dalyvavimas seminaruose, kursuose, mokymuose, konferencijose, forumuose.

  Eil Nr. Data Pavadinimas Trukmė (dienos/val.) Pažymėjimo Nr., išdavusi institucija Pridedami dokumentai
  1. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  2. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  3. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  4. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  5. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB


  5. Atvirų ir integruotų pamokų vedimas

  Eil Nr. Pamokos tema, su kuo integruota (dalykas, mokytojo v, pavardė) Klasė Lygmuo (pasirinkti)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.


  6. Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, konferencijose, (visus vieno renginio dalyvius surašykite į vieną langelį)

  Eil Nr. Mokinio pavardė, vardas Klasė Pavadinimas Lygmuo (pasirinkti) Pasiekimai
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.


  7. Apdovanojimai, padėkos, pažymos

  Eil Nr. Pavadinimas Data Išdavusi institucija Pridedami dokumentai
  1. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  2. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  3. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  4. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB
  5. Failo dydis ne daugiau kaip 2MB


  8. Organizavimas, dalyvavimas Gimnazijos bendruomenės renginiuose.


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis Patvirtinu
  Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga Patvirtinu


  Prašome pasirinkti ataskaitos gavėją: (*būtinas laukelis)