VDU UKG EMP užsakymo teikimas  Prašome pateikti informaciją reikalingą pažymėjimo gamybai


  Jūsų el. pašto adresas (informacijai gauti)

  Telefono numeris (informacijai gauti)


  Mokinio (-ės) Vardas, Pavardė

  Mokinio (-ės) gimimo data

  Klasė kurioje mokosi mokinys (-ė)


  Nuotrauka pažymėjimui

  Failo dydis ne daugiau kaip 5MB


  Pažymėjimo užsakymo priežastis:

  Esu naujas mokinys
  Pamečiau, praradau

  Kita problema:  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami ir administruojami pagal VDU UKG paskelbtas ir patvirtintas asmens duomenų tvarkymo taisykles.

  Sutinku, atlikti mokėjimą už šio pažymėjimo gamybą.

  Sutinku