Erasmus+ mobilumo projekto dalyviai

Praėjusią savaitę skelbėme kvietimą 8 ir I-IIIg klasių mokiniams dalyvauti Erasmus+ akreditacijos lėšomis finansuojamame mokinių grupinio mobilumo projekte Italijoje. Džiaugiamės mokinių aktyvumu – sulaukėme net 72 paraiškų. Vertiname kiekvieno mokinio norą dalyvauti ir pastangas pateikti savo motyvaciją, atskleisti mokykloje ir už jos ribų vykdomas veiklas.
Vertinimo komisija, sudaryta iš mokinių, tėvų ir mokytojų atstovų, įvertino visas nuasmenintas paraiškas ir skubame paskelbti, jog į grupinio mokinių mobilumo projektą vykti kviečiame:
Šarūną Šolį IgA
Ąžuolą Praspaliauską IIIgA
Meidą Mitkutę IgA
Pijų Pečeliūną IIIgA
Nojų Vegį 8a
Mileną Zdanevičiūtę IIgV2.
Gimnazijos Erasmus+ akreditacija tęsis iki 2027 metų. Dar bus ne vienas kvietimas dalyvauti tiek trumpalaikiuose, tiek ilgalaikiuose mobilumuose. Kviečiame sekti informaciją mūsų socialiniuose tinkluose ir toliau aktyviai dalyvauti.