Mokytojų diena VDU

VDU virtualûs profesinio tobulëjimo ir bendrojo ugdymo seminarai mokytojams, mokyklø darbuotojams bei vadovams