Gamtamokslio modulio mokiniai svečiuose pas VDU mokslininkus  

Šį pavasarį gamtos mokslų modulių mokiniai susipažino su VDU gamtos mokslų laboratorija, patys atliko tyrimus. Užsiėmimą „Rūgštingumo nustatymo maisto medžiagose tyrimas „ vedė – docentė, mokslo darbuotoja, Aplinkos ir ekologijos katedros laboratorijos vadovė Milda Gumbytė.

Išvykoje į VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotį  mokiniai susipažino su augalų augimo sąlygų reguliavimu.

Dėkojame Vytauto Didžiojo Universiteto mokslininkams už svetingumą ir pravestus užsiėmimus.

Be to dar du kartus mokiniai dalyvavo Kauno tvirtovės VII forto rengiamose edukacijose: „Ugnies valdovai“ ir  „Kulinariniai eksperimentai“

Džiaugiamės  mokinių aktyvumu, aukšta motyvacija, nuoširdžiu ir pagarbiu bendravimu domėjimusi gamta bei jos mokslais.

Informaciją parengė    Dalė Mikalauskienė ir Irena Gronskienė