Gimnazijos anglų kalbos mokytojos tobulino kompetencijas Florencijoje

Penkios VDU Ugnės Karvelis gimnazijos anglų kalbos mokytojos birželio paskutinėmis – liepos pirmosiomis dienomis dalyvavo savaitę trukusiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose Italijoje pagal Erasmus+ akreditacijos programą. Mokytojos tobulino savo anglų kalbos įgūdžius. Mokymai buvo skirti visų keturių anglų kalbos kompetencijų tobulinimui bei kultūrinio akiračio plėtimui. Kadangi vyko intensyvus bendravimas su įvairių šalių pedagogais, susipažinta su kitų šalių švietimo sistema, mokymo bei kultūriniais  ypatumais, apsikeista naudinga patirtimi, kurią pedagogės pritaikys savo darbe. „Įvairiapusė veikla ir tarpkultūrinis bendradarbiavimas  davė daug naujų idėjų ir minčių, kuriomis pasinaudosime anglų kalbos pamokose bei planuodamos popamokines veiklas“ – atsiliepimu dalijosi dalyvės.

Džiaugiamės, kad gimnazijos pedagogai aktyviai tobulina savo kompetencijas ir plečia akiratį mokymuose ir darbo stebėjimo vizituose užsienio šalyse.