Gimnazistai dalyvavo platformos „Ateities inžinerija“ kūrybinėse dirbtuvėse

Šiais mokslo metais dalis moksleivių ilgalaikius projektus įgyvendina kartu su Gimnazijos socialiniais partneriais Tūkstantmečio mokyklos I Projekte – VILNIUS TECH ir jų platforma „Ateities inžinerija”. „Ateities inžinerija” platforma yra skirta padėti mokiniams atlikti tiriamuosius ir kūrybinius projektinius darbus, integruojančius kūrybingumo, STEAM dalykų, šiuolaikinių technologijų ir antreprenerystės (verslumo) ugdymą ir orientuotus į praktinių įgūdžių stiprinimą bei vertės (visuomenei, verslui ir, suprantama, patiems autoriams) kūrimą.
Projektinei veiklai platforma siūlo 20 ugdymo(si) tematikų, susijusių su Lietuvos darniosios plėtros aktualijomis ir pagrįstų bendrojo ugdymo (visų pirma, inžinerijos, gamtos mokslų, technologijų ir kitų STEAM dalykų) žinių taikymu realaus gyvenimo problemų sprendimui. Gimnazistai grupėse ilgalaikius projektus rengs žaliosios energetikos, filmo kūrimo mobiliuoju įrenginiu, šiuolaikinio automobilio ir ateities miesto srityse. 
 
2023 m. gruodžio 13 d. grupė IIgm, Igi ir 7c klasės mokinių dalyvavo platformos „Ateities inžinerija” kūrybinėse dirbtuvėse VILNIUS TECH. Dalyvavimas veiklose suteikė gimnazistams progą užduoti klausimus konsultantams apie savo projektines veiklas (filmo kūrimo ir žaliosios energetikos srityse), padėjo išsiaiškinti, kaip turimą idėją paversti inžineriniu projektu. Gimnazistai gavo vertingos informacijos bei konkrečių praktinių patarimų projektų įgyvendinimui.
  • Nėra nei vieno daikto aplink, kurio nebraižė, kurio nekūrė, kurio neprojektavo inžinieriai.
  • Stebėjimai, demonstracijos, bandymai, laboratoriniai darbai ir kitokia praktinė tiriamoji veikla praturtina mokinių žinias.
 
Kartu su @tūkstantmečiomokyklos
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.
#Tūkstantmečiomokyklos  #TŪM  #VILNIUSTECH #ateitiesinžinerija  #kūrybinėsdirbtuvės  #STEAM  #projects  #FutureEngineering #vduukg