Prašymas rinktis kryptį I gimnazijos klasėje


  (tėvo/mamos/globėjo(-s) vardas, pavardė) *būtinas laukelis

  (adresas) *būtinas laukelis

  (telefonas) *būtinas laukelis

  (el. paštas) *būtinas laukelis


  PASIRINKIMO TEIKIMAS

  (teikimo data) *būtinas laukelis


  Prašau leisti mano sūnui/dukrai gimusiam/iai rinktis kryptį I gimnazijos klasėje nuo .


  Individualus ugdymo planas

  I gimnazijos klasėje mokysis šių dalykų:

  Lietuvių k. (4 val.), anglų k. (3val.), II užsienio k. (2 val.), matematikos (4 val.), biologijos (2 val.), fizikos (2 val.), chemijos (2 val.), informacinių technologijų (1 val.), istorijos (2 val.), pilietiškumo pagrindų (1 val.), geografijos (2 val.), ekonomikos (1 val.), dailės (1 val.), muzikos (1 val.), technologijų (1 val.), fizinio ugdymo (2 val.).


  Dorinio ugdymo pasirinkimas (1 val.):

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  TikybaEtika


  2-oji užsienio kalba, kurios mokosi nuo 6 klasės:

  (pasirinktą discipliną pažymėkite varnele)

  Rusų kalbaVokiečių kalbaPrancūzų kalba


  Klasės kryptis (I prioritetas):

  Akademinė *Šiuolaikinių medijųVerslumoGamtos mokslųInžinerijos


  Klasės kryptis (II prioritetas):

  (Pasirinkimas negali sutapti su I prioriteto pasirinkimu)

  (Į antru prioritetu pasirinktą kryptį bus atsižvelgta tokiu atveju, jei I prioritete pasirinktos krypties klasė nesusiformuos arba į I prioritetu pasirinktą Akademinės krypties klasę nepateksite)

  Šiuolaikinių medijųVerslumoGamtos mokslųInžinerijos

  *Akademinėje klasėje priimami mokytis moksleiviai, kurių lietuvių k., matematikos ir anglų k. 8-tos klasės metinis pažymių vidurkis yra artimas 9 (vidurkį pagrindžiančius dokumentus pateikti pasibaigus mokslo metams). Papildomai prašome pateikti mokinio motyvacinį laišką.


  Pridedami dokumentai

  Mokinio motyvacinis laiškas

  Failo dydis ne daugiau kaip 3MB

  Motyvacinio laiško pavyzdys


  Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

  Sutinku, kad mano vaiko asmens duomenis gimnazija tvarkytų šiose taisyklėse nurodytais tikslais

  Sutinku