Konferencijoje „Asmenybės mus augina” dalyvavo gimnazistai ir alumnė

2024 metų sausio 31 d. įvyko konferencija „Asmenybės mus augina”. Konferencijos tikslas ugdyti inteligentiškumo, visuomeniškumo principus, lavinti viešo kalbėjimo, komunikabilumo įgūdžius.

Pagrindinį pranešimą „Ką man davė ateitininkai, kai kuopą lankiau?” skaitė VDU KTF pirmo kurso studentė, buvusi šv. Jono Bosko aktyvi kuopos narė Justė Bagdonaitė. Dėka mokinių uolumo ir paruoštų pranešimų susipažinome su iškiliomis asmenybėmis – Laisvės premijos laureatu disidentu Petru Plumpa, kunigu, disidentu, Žemės Ūkio akademijoje dvasios centro įkūrėju Pranu Račiūnu, ateitininku, profesoriumi kun. Petru Arvydu Žygu, Dievo tarnaite, ateitininke, Sibiro kankine Adele Dirsyte, signatarais ateitininkais Pranu Dovydaičiu ir Kaziu Bizausku.  Pranešimą ir žinių patikrą apie šv. Joną Bosko paruošė 7 d kl. mokiniai  Matas ir Džiugas.  Konferencijos metu skambėjo Bernardo Brazdžionio, Jono Aisčio eilės, gitaros muzika.

Dėkojame viešniai Justei ir jums, ateitininkai!

Kuopos globėja Renata Markevičienė