Lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimas 6 klasių mokiniams

Ugdymo įstaigose yra įgyvendinama sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Paskirtis – užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.

Šiais laikais mokiniai daug informacijos gauna virtualioje erdvėje. Internetas sudaro galimybę vaikams bendrauti nauju kokybiniu lygiu: perduoti selektyviai arba plačiai paskleisti informaciją tekstais, vaizdais, garsais. Tačiau informacija ne visada atitinka mokinio amžių, suvokimo galimybes, psichikos ypatumus, ne visada formuoja reikiamas elgesio normas ir užtikrina mokinio sveikatą bei saugumą. Patikimą informaciją mokiniai turėtų gauti šeimoje ir mokykloje. Lytinis jaunų žmonių švietimas yra būtinas, nes tai – visaverčio individo ugdymo sąlyga, neatsiejama kiekvieno žmogaus dalis. Jis turi vykti nuolat ir kryptingai.

Įgyvendinant lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą, kovo 02 d. gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Studentas mokiniui“. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su LSMU. Į gimnaziją buvo atvykusios doc. dr. Alina Vaškelytė kartu su 4 kurso slaugos fakulteto akušerijos programos studentėmis, kurios pravedė 6 klasių mokiniams užsiėmimus. Programoje dalyvavo 162 mokiniai.

Užsiėmimų metu buvo suteikta informacija padėsianti: mokiniams suvokti fizinius ir emocinius pasikeitimus lytinio brendimo laikotarpiu ir jam pasiruošti, įsisavinti tinkamus higienos įpročius, taip pat sužinoti ir išmokti reprodukcinės sistemos terminologiją. Daug dėmesio buvo skiriama atsakingam sprendimų priėmimui, kad žmogus saugotų save, nekenktų kitam, žinotų, kaip apsisaugoti nuo pavojingų santykių, ugdytų tvirtą charakterį pasakyti ne.

Tikimės, jog programa padės įgyti mokiniams visapusišką suvokimą lytinio brendimo klausimais, taip pat priimti permainas ir sumažinti su brendimo laikotarpiu susijusį stresą.