Matematikai mokosi

Balandžio 30 dienos popietę Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos matematikos mokytojai skyrė profesiniam tobulėjimui.

Į susitikimą su VDU matematikos ir statistikos katedros vedėju, profesoriumi R. Krikštolaičiu ir doktorante M. Grigaliūniene pakvietėme Babtų, Domeikavos ir keleto šalies mokyklų matematikus. Norintys turėjo galimybę stebėti paskaitą nuotoliu, dalyvauti diskusijose.

Profesorius R. Krikštolaitis pateikė išsamią matematikos pasiekimų analizę, VBE įvertinimų ryšį su ugdymosi laikotarpių pažymiais. M. Grigaliūnienė į šį klausimą pažvelgė iš edukologinės pusės, atsakė į mokytojams kylančius klausimus, pasidalino praktiniais patarimais matematikams, kurių nauda pagrįsta mokslu.

Šis VDU UKG ir mokslo bendradarbiavimo projektas finansuojamas projekto Kokybės krepšelis lėšomis.