Meninio skaitymo konkursas „Lietuva, Tėvyne mano”

Artėjant Vasario 16 ajai, Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Kauno krašto ateitininkai rinkosi į istorinius ateitininkų rūmus dalyvauti meninio skaitymo konkurse „Lietuva, Tėvyne mano”. Konkurse dalyvavo šešios  5- 8 kl. mokinės lankančios ateitininkų kuopą. Mokinės išmoko ir deklamavo Bernardo Brazdžionio, Marcelijaus Martinaičio, Janinos Degutytės eiles. Laureatės vardą pelnė 5 e kl. mokinė Simona Juozaitytė padeklamavusi eilėraštį B. Brazdžionio eilėraštį „Per pasaulį keliauja žmogus”. Simonai pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja Virginija Mikšaitė.

Kuopos globėja Renata Markevičienė