Ilgalaikiai projektai

2021-2022 m.m. ilgalaikių projektinių darbų laikaraštis 

Veikla  Laikotarpis  Trukmė 
Temos pasirinkimas  2022 m.  vasario 9-11 d.  nuotoliniu būdu 
Sutartis/Planavimas/susitarimai su mokinių grupe  2022 m. vasario 21 d.   3 val. 
Projektinio darbo atlikimas konsultuojantis su mokytoju  iki 2022 m. gegužės 25 d.  5-7 val. mokytojui,  

12 val. mokiniui 

Projektinių darbų pristatymas  2022 m. gegužės 30 d.  2-3 val. 
Projektinių darbų mugė  2022 m. birželio 20-23 d.   

Jeigu pasirinkdami temą suklydote, parašykite laišką el. paštu viktorija.bruzgaite@ukg.lt ir informuokite.

ILGALAIKIŲ PROJEKTINIŲ DARBŲ RENGIMO METODIKA

PROJEKTINIO DARBO APRAŠO STRUKTŪRA

REIKALAVIMAI SKAIDRĖMS

ILGALAIKIO PROJEKTINIO DARBO VERTINIMAS

VDU UKG projektų sutartis

Projektinių darbų temos 2022 

20212022 m.m. ilgalaikių projektinių darbų temos, kabinetai, mokytojai ir mokiniai:

5_kl_temos ir kabinetai_2022

6_kl_temos ir kabinetai_2022

7_kl_temos ir kabinetai_2022

8_kl_temos ir kabinetai_2022

Ig_kl_temos ir kabinetai_2022

IIg_kl_temos ir kabinetai_2022