Pi dienos minėjimas

6a ir 6b klasės mokiniai matematikos pamokose ne tik gilino matematines žinias, bet ir ugdė bendradarbiavimo gebėjimus. Kovo mėnesį mokiniai dalyvavo protmūšyje, skirtame paminėti matematinės konstantos Pi dienai. Mokiniai pakartojo – sužinojo įdomių matematinių faktų, atliko įvairias komandines užduotis. Balandžio mėnesį grupėse ruošė erdvinių kūnų pristatymus: rinko medžiagą, braižė, pristatinėjo kitiems. Visi kartu mokėmės bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų, tolerancijos vienas kitam.

Matematikos mokytoja Lina Vaidelauskienė